Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 240
Tháng 07 : 35.976
Quý 3 : 35.976
Năm 2024 : 266.218
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
Văn bản liên quan

Quyết đính số 17/2022/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 Vv ban hành Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa, việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Video hoạt động
Thời tiết