Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.260
Tháng 05 : 30.559
Quý 2 : 104.892
Năm 2024 : 167.181
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
17/2022/QĐ-UBND
Quyết đính số 17/2022/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 Vv ban hành Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa, việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Thái Bình
08/08/2022
Video hoạt động
Thời tiết