Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1.338
Tháng 05 : 30.637
Quý 2 : 104.970
Năm 2024 : 167.259
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
57
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023
13/04/2023
Video hoạt động
Thời tiết