Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 358
Tháng 07 : 36.094
Quý 3 : 36.094
Năm 2024 : 266.336
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
160-CV/ĐUK
Công văn về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chường trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
04/06/2024
27/KH-ĐUKCQDN
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng (Khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
22/05/2024
973/SNV-VP
V/v tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ
08/05/2024
Video hoạt động
Thời tiết