Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 1.285
Tháng 04 : 56.762
Quý 2 : 56.762
Năm 2024 : 119.051
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
57
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023
13/04/2023
1285/QĐ-TTg
QĐ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao
11/04/2023
741/QĐ-TTg
Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
11/04/2023
Video hoạt động
Thời tiết