Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1.315
Tháng 05 : 30.614
Quý 2 : 104.947
Năm 2024 : 167.236
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp giao ban Lãnh đạo và các đồng chí chuyên viên Văn phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ ngày 17/02/2021 đến ngày 10/3/2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3, 4 năm 2021

Dự họp có đồng chí Hà Tiến Thăng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì; các đồng chí Phó ChánhVăn phòng; các đồng chí chuyên viên và trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao từ ngày 17/02/2021 đến ngày 10/3/2021, các đồng chí chuyên viên cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công như: Tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Chương trình hành động triển khai thực hiện Nhị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; triển khai thực hiện Thông báo của Văn phòng chính phủ về kết luận của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình; kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026; quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại một số khu quy hoạch dân cư; tổ chức thành công Lễ Khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu nghìn, Hợp long Cầu Trà lý và công bố Quyết định số 180/QĐ-TTg, ngày 8/02/2021 của Thủ tướng Chính ph; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và ký Hợp đồng BOT dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn…Chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành hoàn thành: chương trình công tác tháng 2, các tờ trình, báo cáo trình Hội đồng nhân dân tại kỳ họp giải quyết một số công việc phát sinh, đột xuất; chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19; chăm sóc phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công đảm bảo đúng chất lượng tiến độ; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân đúng theo quy định;...

Tại cuộc họp các đại biểu thảo luận và nêu một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu Kết luận cuộc họp đồng chí Hà Tiến Thăng, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ra những tồn tại và phương hướng nhiệm vụ cần thực hiện trong tháng 3,4; đồng thời yêu cầu: (1) các đồng chí chuyên viên cần chủ động hơn nữa, giành thời gian đi cơ sở, bám sát thực tế, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, quyết định ban hành các văn bản đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng theo quy định; (2) Phòng Quản trị Tài vụ chủ động phối hợp với các đồng chí chuyên viên phục vụ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, phuc vụ các hội nghị, cuộc họp đảm bảo nhiệt tình, chu đáo; sử dụng tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu nội bộ; (3) Phòng Hành chính Tổ chức: quản lý chặt chẽ văn bản mật, tiếp nhận xử lý văn bản đi, đến đúng theo quy định, không để tồn văn bản sang ngày hôm sau, rà soát, bố trí cán bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, tham mưu thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; quản lý chặt chẽ khách ra vào trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh; từ ngày 15/3/2021 sử dụng chữ ký số đối với 100% văn bản đi; (4) toàn thể cán bộ công chức, viên chức cần thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan./.


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết