Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 1.308
Tháng 05 : 30.607
Quý 2 : 104.940
Năm 2024 : 167.229
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG UBND TỈNH Tháng 6 năm 2021

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh họp ngày 30/6/2022 do đồng chí Hà Tiến Thăng, Bí thư Đảng ủy chủ trì; dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và một số các đồng chí Trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng. Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2022, thống nhất các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 6/2022

1. Công tác Đảng                              

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ. Các chi bộ duy trì tốt việc sử dụng phần mềm sổ tay Đảng viên trong sinh hoạt chi bộ cũng như nghiên cứu chuyên môn.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đôn đốc hoàn thiện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2022 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung trình Kỳ họp Thứ Tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII; tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đê điều và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai; tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp về bồi dưỡng kiến thức Hội nhập quốc tế gắn với cách tiếp cận đánh giá Chỉ số cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đưa vào vận hành chính thức trang Thông tin “Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp” trên ứng dụng Zalo.

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu của Văn phòng UBND tỉnh. Hoàn thành việc rà soát khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Văn phòng; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị cho Hội nghị kết nối Thái Bình - Hàn Quốc diễn ra vào ngày 06/7/2022.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 7/2022

1. Công tác Đảng

1.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị tư tưởng

Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh thời gian qua; trọng tâm là các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV; tuyên truyền các sự kiện, ngày kỷ niệm quan trọng trong tháng, nhất là: Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022); 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022); 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022); Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/2022; tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

1.2. Công tác xây dựng Đảng và đảng viên

Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 theo Kế hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 01/6/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; thực hiện quy trình giới thiệu đề nghị bổ sung 03 Ủy viên BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; thực hiện thủ tục đề nghị Đảng ủy cấp trên kết nạp đảng viên đối với 02 quần chúng Nguyễn Vĩnh Phong, Nguyễn Việt Hùng thuộc Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh và quần chúng Nguyễn Thị Lan thuộc Chi bộ Quản trị - Tài vụ.

2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.1. Công tác tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh

Đôn đốc thực hiện các chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chương trình làm việc cấp ủy tỉnh tháng 7/2022; hoàn thiện báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng 6 tháng cuối năm 2022 trình Hội đồng nhân dân tỉnh; phối hợp với các sở ngành chuẩn bị các nội dung báo cáo trình Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII; tham mưu các điều kiện tổ chức thành công Hội nghị "Kết nối Thái Bình - Hàn Quốc" tại Thái Bình vào ngày 06/7/2022.

Tiếp tục thực hiện Dự án “Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo vùng Đồng Bằng sông Hồng, Việt Nam”; triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2022; xây dựng Bộ Tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng Chương trình, Đề án nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025 và đến năm 2030; triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chỉ đạo các ngành khẩn trương tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021, tổng hợp gửi Kiểm toán Nhà nước. Hoàn thiện báo cáo giải trình của Ban Cán sự  đảng UBND tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Tiếp tục triển khai các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân; tham mưu chỉ đạo để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông  năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2022-2023; chỉ đạo triển khai các Kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, chương trình dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh ngoài, tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thăm tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu phê duyệt kết quả khắc phục sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức; trình Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh hết hiệu lực; nhân sự miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Công bố danh mục 30 TTHC; phê duyệt 1344 Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thái Bình; Duy trì và làm tốt việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đẩy mạnh việc hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp.

Tham mưu, phục vụ lãnh đạo Tỉnh tiếp công dân liên quan đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực môi trường, đất đai, tư pháp; áp dụng chính sách bồi thường thiệt hại, tái định cư; chế độ chính sách cho người có công.

2.1. Công tác lãnh đạo các hoạt động của cơ quan Văn phòng

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho các Đoàn công tác của tỉnh đi dâng hương tại các tỉnh Quảng Trị, Điện Biên, Hà Giang; tổ chức các hoạt động tri ân đối với các thân nhân cán bộ, nhân viên thuộc Văn phòng nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/2022.

Tăng cường việc đăng tải nội dung trên Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2022; thực hiện hiệu quả chữ ký số.

Tham mưu bố trí kinh phí mua sắm tài sản, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang bị theo đúng quy định; triển khai công tác phòng chống lụt bão của cơ quan trước mùa mưa bão.

Trích 01 ngày lương của CBCNVC Văn phòng tháng 7/2022 để ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh năm 2021; trích ½ mức lương cơ sở của CBCNVC Văn phòng tháng 7/2022 chia số ngày làm việc trong tháng để nộp Quỹ “Phòng chống thiên tai năm 2022”.

Nghị quyết được phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể cơ quan Văn phòng để triển khai thực hiện./.


Tác giả: Bùi Thị Thanh
Nguồn:Văn phòng UBND tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết