Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1.261
Tháng 05 : 30.560
Quý 2 : 104.893
Năm 2024 : 167.182
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG UBND TỈNH Tháng 5 năm 2021

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh họp ngày 31/5/2021 do đồng chí Hà Tiến Thăng, Bí thư Đảng ủy chủ trì; dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021, thống nhất các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5/2021

1. Công tác Đảng                              

- Hoàn thành việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành bản thu hoạch cá nhân về kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tinh thần trách nhiệm chính trị cao.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Hoàn thành việc tham mưu: Ban hành báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2021; thể chế Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh Khóa XVI; triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt và các phương án phát triển các ngành, lĩnh vực để tích hợp với Quy hoạch tỉnh; tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, an toàn, đúng luật; tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong phạm vi quản lý cho phù hợp với tình hình dịch bệnh và yêu cầu thực tế; không để bị động sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh có thể xảy ra; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid -19 trong Trụ sở UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tiếp Công dân tỉnh; xây dựng kịch bản triển khai công tác dự phòng và đáp ứng nhanh khi có cách tình huống cách ly y tế về Covid - 19 tại Trụ sở UBND tỉnh; tổ chức xét nghiệm sàng lọc Sars - Cov 2 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6/2021

1. Công tác Đảng

a. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng (có văn bản gửi kèm)

2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng 6; đôn đốc thực hiện các nội dung của Chương trình công tác tháng 5 và Chương trình công tác tháng 6 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; tham mưu chỉ đạo quyết liệt, đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K và các quy định khác trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa Xuân cuối vụ (đặc biệt là rầy các loại) và cây màu Hè; đồng thời, chủ động triển khai Đề án sản xuất vụ Mùa, vụ Đông; đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đã có chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; tiến độ quy hoạch quỹ đất tạo nguồn vốn đầu tư công; rà soát, xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm, như: Tuyến đường bộ ven biển, Đường 221A, Đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái, kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco - Thái Bình... rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ. Chủ động đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa dự án vào hoạt động nhằm nâng cao năng lực công nghiệp của tỉnh; kiểm soát chặt chẽ dự toán chi, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và nhiệm vụ chính trị quan trọng; tập trung các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, chỉ đạo tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021; ban hành và triển khai hiệu quả Chương trình việc làm và Chương trình An toàn vệ sinh lao động của tỉnh giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân của nạn mua bán người trở về địa phương; rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện các thủ tục hành chính; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2021; tổng kết công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ nhất của nhiệm kỳ; tham mưu cho Ban chỉ đạo bảo vệ Bí mật nhà nước của tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của tỉnh; giao các sở, ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh văn bản kêu gọi, khuyến khích vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tiêu thụ quả vải cho tỉnh Bắc Giang.

3. Công tác tổ chức, cán bộ

- Kiện toàn các chức danh lãnh đạo quản lý khuyết thiếu sau khi Đề án sắp xếp cơ cấu, tổ chức của Văn phòng theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Chuẩn bị các nội dung liên quan trong việc tuyển dụng công chức theo vị trí cần tuyển của Văn phòng trong kỳ thi tuyển công chức năm 2021(theo Kế hoạch 73/KH- UBND ngày 15/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) bảo đảm an toàn, đúng quy định.

- Thống nhất chủ trương tiếp nhận chuyên viên sở Y tế tỉnh đến nhận công tác tại Phòng Khoa giáo - Văn xã; thực hiện việc biệt phái, điều động đối với một số vị trí công tác của Văn phòng,

4. Lãnh đạo các hoạt động của cơ quan và các đoàn thể

 - Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong Trụ sở UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tiếp Công dân tỉnh bảo đảm theo quy định.

- Chỉ đạo Chi đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức các hoạt động cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng nhân kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2021.

Nghị quyết được phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể cơ quan Văn phòng để triển khai thực hiện./.


Tác giả: Bùi Thị Thanh
Nguồn:Văn phòng UBND tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết