Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 317
Tháng 06 : 8.657
Quý 2 : 30.656
Năm 2022 : 65.312
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử

NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG UBND TỈNH Tháng 5 năm 2021

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh họp ngày 31/5/2021 do đồng chí Hà Tiến Thăng, Bí thư Đảng ủy chủ trì; dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình thực ...

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp giao ban Lãnh đạo và các đồng chí chuyên viên Văn phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ ngày 17/02/2021 đến ngày 10/3/2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3, 4 năm 2021

Dự họp có đồng chí Hà Tiến Thăng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì; các đồng chí Phó ChánhVăn phòng; các đồng chí chuyên viên và trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG UBND TỈNH Tháng 01 năm 2021

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh họp ngày 01/02/2021 do đồng chí Hà Tiến Thăng, Bí thư Đảng ủy chủ trì; tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Hội nghị tiến hành kiểm điểm, ...
Video hoạt động
Thời tiết