Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 204
Tháng 07 : 35.940
Quý 3 : 35.940
Năm 2024 : 266.182
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Sáng ngày 12/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo phương án xử lý, giải quyết các mỏ cát sông đã hết hạn và đề xuất các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị phía Nam thành phố Thái Bình (khu B). Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận:

Về Đề án phát triển Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030: Đề án đã tập trung nghiên cứu đánh giá thực trạng khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh; trong đó, nêu rõ các mặt đạt được; những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế; mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai, thực hiện. Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả và kịp thời hoàn thiện dự thảo Đề án báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị:

- Định hướng các nội dung cho phù hợp với quy hoạch của tỉnh, đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Rà soát lại các chương trình, kế hoạch, đề án bảo đảm thiết thực, sát với tình hình thực tế của tỉnh, giải quyết được các nhiệm vụ đã đặt ra, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đề xuất nguồn kinh phí cho phù hợp với các chương trình, kế hoạch của Đề án; trong đó, cần làm rõ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ và nguồn kinh phí cho đầu tư phát triển; gửi xin ý kiến tham gia của Sở Tài chính,  Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về Phương án xử lý, giải quyết các mỏ cát sông đã hết hạn.

Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành văn bản yêu cầu các Chủ Giấy phép (07 Giấy phép) của 9 mỏ cát đã hết hạn thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường, đất đai theo quy định; di chuyển tài sản ra khỏi khu vực mỏ, bồi hoàn thiệt hại về đất đai, tài sản, hoa màu, vật kiến trúc (nếu có) theo quy định của pháp luật; thời hạn hoàn thành trước 30/10/2021. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 23/8/2021.

 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát đối với 05 mỏ cát đã hết hạn nhưng còn trữ lượng, tham mưu báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép làm các thủ tục theo quy định để cấp phép thăm dò, khai thác theo hướng sau:

+ Rà soát các Quyết định khoanh định khu vực không đấu giá trước đây của tỉnh theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ; đồng thời rà soát, cân đối quyết định một số mỏ cát trong 05 mỏ cát trên, khoanh định trong khu vực không đấu giá để khai thác phục vụ cho các công trình, dự án trọng điểm hiện đang triển khai của tỉnh (dự án tuyến đường ven biển; dự án đường Thành phố đi Cầu Nghìn; một số công trình, dự án trọng điểm trong Khu kinh tế sử dụng vốn ngân sách).

+ Sau khi rà soát, điều chỉnh khu vực không đấu giá, các mỏ cát nào thuộc khu vực không đấu giá để khai thác phục vụ các công trình, dự án trọng điểm nêu trên thì xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép thực hiện phương án Lựa chọn Tổ chức, cá nhân để cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định. Việc thực hiện theo phương án này chỉ cấp phép cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và thi công trực tiếp các công trình, dự án nêu trên và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật khoáng sản; việc cấp phép sẽ được vận dụng đúng theo quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/8/2021.

Về đề xuất các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Thống nhất đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường nêu tại cuộc họp về biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; trong đó phạm vi thực hiện “áp dụng cho thu hồi giải phóng mặt bằng các công trình đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp trong Khu kinh tếˮ.

Về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị phía Nam thành phố Thái Bình (Khu B): Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 53/TTr-SXD ngày 22/7/2021 về việc thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị phía Nam thành phố Thái Bình (khu B) theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất, đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định số 25/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan. Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và của tỉnh./.


Tác giả: Trần Thị Thu Hằng
Nguồn:Văn phòng UBND tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Danh sách tin liên quan
Video hoạt động
Thời tiết