Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 1.147
Tháng 04 : 56.624
Quý 2 : 56.624
Năm 2024 : 118.913
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngày 25/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị; dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, huyện, thành phố.

 

Năm 2021, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện “mục tiêu kép”, kinh tế của tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 56.816 tỷ đồng, tăng 6,11% so với năm 2020, cao hơn mức bình quân cả nước; tổng giá trị sản xuất ước đạt 167.944 tỷ đồng, tăng 8,74% so với năm 2020, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 2,4%, khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 12,3% và khu vực dịch vụ ước tăng 2,8%. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 25,6%, ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 42,8%, các ngành dịch vụ chiếm 31,6%. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh duy trì ổn định; sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ từng bước phục hồi, thích ứng với trạng thái “bình thường mới”. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ và phù hợp với thực tiễn địa phương. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư công được quan tâm chỉ đạo quyết liệt với tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm 2021 đạt khá và luôn thuộc tốp đầu trong cả nước. Công tác thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm với tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 20.114 tỷ đồng, đạt 137,4% dự toán, tăng 4% so với năm 2020; tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 16.689 tỷ đồng, đạt 136,8% dự toán, trong đó thu nội địa ước thực hiện hơn 9.357 tỷ đồng, đạt 137,4% dự toán, thu thuế xuất nhập khẩu ước thực hiện hơn 1.700 tỷ đồng, đạt 154,5% dự toán. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được tích cực triển khai thực hiện. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nền nếp; công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã chia thành 3 tổ thảo luận về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2021. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư diễn ra rất phức tạp, kéo dài nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được một số kết quả nhất định như: tình hình dịch Covid-19 của tỉnh luôn được kiểm soát; công tác giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến, nhiều cấp ủy, chính quyền đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng được nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhiều nông dân tình nguyện hiến đất bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư; công tác quản lý nhà nước về đầu tư công được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, giải ngân đầu tư công năm 2021 luôn thuộc tốp đầu trong cả nước; công tác thu hút đầu tư được triển khai thực hiện rất quyết liệt và đã tạo ra nhiều sự bứt phá; công tác thu ngân sách đạt kết quả khá; có nhiều đổi mới trong việc tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển; các nhiệm vụ năm học được triển khai thực hiện tốt, có nhiều đổi mới bảo đảm chất lượng chương trình và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức năm 2021 bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Tăng trưởng GRDP vẫn ở mức thấp, chưa bền vững; sản xuất nông nghiệp chủ yếu là nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao, chưa có nhiều mô hình sản xuất mới, việc tham mưu ban hành triển khai một số chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn còn chậm; công nghiệp phát triển chưa bền vững, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn chậm, chưa có sự chuyển biến lớn; việc xử lý ô nhiễm môi trường ở một số khu, cụm công nghiệp và làng nghề chưa kịp thời gây bức xúc trong nhân dân; còn xảy ra tình trạng vi phạm lưới điện; việc quản lý người từ vùng dịch có nơi còn chưa chặt chẽ…

Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2022, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục chủ động theo dõi, dự báo sát tình hình thực tiễn, quyết liệt hành động, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó, khắc phục rủi ro và chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ; nghiên cứu, bổ sung quan điểm về cách tiếp cận toàn dân phòng, chống dịch Covid-19, lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm, lấy cấp cơ sở làm nền tảng trong phòng, chống dịch. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh phát triển kinh tế; trong đó chú trọng triển khai thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tập trung tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn, đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục đầu tư đối với các doanh nghiệp lớn và nhà đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục thay đổi trình tự và cách tiếp cận để quyết định chủ trương đầu tư cho dự án; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án; nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch, trong quá trình xây dựng quy hoạch phải bám sát và thực hiện được mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh cũng như của các địa phương, đơn vị; tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển đô thị, phát triển nhà ở, đặc biệt là khu đô thị tập trung tại thành phố, các thị trấn và vùng ven đô thị. Tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Tập trung cao độ cho công tác thu ngân sách năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tập trung nguồn lực xử lý nợ xây dựng cơ bản. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, lao động, việc làm, an sinh xã hội; tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền, quản lý tổ chức bộ máy biên chế; thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả: Trần Thị Thu Hằng
Nguồn:Văn phòng UBND tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Danh sách tin liên quan
Video hoạt động
Thời tiết