Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1.479
Tháng 06 : 27.647
Quý 2 : 148.388
Năm 2024 : 210.677
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng nay 14/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

     Đại hội có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”.

     Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội. 

     Dự Đại hội có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương; các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, doanh nhân thành đạt là người con của quê hương Thái Bình.

      Dự Đại hội về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 108.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

      Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội. 

Đoàn đại biểu thiếu niên, nhi đồng chào mừng Đại hội.

Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

      Sau phần diễn văn khai mạc, đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, xác nhận 350 đại biểu được triệu tập đủ tư cách là đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

      Tiếp đó, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội. 

Các đại biểu dự Đại hội.

         Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày cũng nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quán triệt sâu sắc; kịp thời chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; xây dựng các chương trình làm việc và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp lớn và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong cả nhiệm kỳ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy tỉnh trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh. Phương thức làm việc của cấp ủy có nhiều đổi mới. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên coi trọng giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trong cấp ủy; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; chú trọng kiểm soát quyền lực. Thường xuyên coi trọng giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu của các đồng chí cấp ủy viên; qua đó đã huy động được sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nguyên nhân; đồng thời đề xuất một số vấn đề chủ yếu về phương hướng trong thời gian tới nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham luận tại Đại hội.

         Đại hội cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham luận về “Nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu huy động và phát triển có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

    Phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội và lời đáp từ của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

    Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội khẳng định: Những thành tựu đạt được của tỉnh Thái Bình trong 5 năm qua là rất đáng phấn khởi, tự hào; là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên vượt bậc của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà; tạo nền tảng mới cho bước phát triển nhanh và vững chắc hơn trong những năm tới, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và những thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong nhiệm kỳ qua.

    Thay mặt Đại hội, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng lĩnh hội và tiếp  thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội để triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo bước chuyển mạnh mẽ và thực chất hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong những năm tới. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của tỉnh, giữ vững đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới phương thức, lề lối, tác phong làm việc, nỗ lực phấn đấu đưa Thái Bình phát triển nhanh, bền vững hơn nữa. 

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Thái Bình thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Trong thời gian tới, tỉnh Thái Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

  Buổi chiều, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.


Tác giả: nguồn Báo Thái Bình
Nguồn:baothaibinh.com.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Danh sách tin liên quan
Video hoạt động
Thời tiết