Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.146
Tháng 04 : 56.623
Quý 2 : 56.623
Năm 2024 : 118.912
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ ba

Sáng ngày 09/12/2021, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ ba để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền nhiều vấn đề quan trọng.

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII sẽ xem xét, thảo luận, thông qua nhiều nội dung, quan trọng do Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp trình để kịp thời triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và cho cả giai đoạn 2021 - 2025, nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp trên cơ sở các quy định của pháp luật, dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung; nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua báo cáo thẩm tra của các ban, để Hội đồng nhân dân tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách được đi vào cuộc sống và được triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

 

Tại Kỳ họp các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân, và đại diện một số sở, ngành trình bày các 6 báo cáo, 20 tờ trình trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chủ yếu năm 2022. Năm 2021 là năm đầu Thái Bình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi song vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, đầy đủ các nghị quyết; xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các giải pháp của Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt được một số kết quả nhất định.

Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh (giá so sánh năm 2010) ước tăng 6,68% so với năm 2020. Tổng giá trị sản xuất ước tăng 9,77% so với năm 2020, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước tăng 2,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 14% và khu vực dịch vụ ước tăng 2,7%. Cơ cấu kinh tế: ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 23,3%; ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 40,9%; ngành dịch vụ chiếm 29,6%; thuế sản phẩm chiếm 6,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 20.114,8 tỷ đồng, đạt 137,4% dự toán, tăng 4% so với năm 2020; tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 16.689,8 tỷ đồng, đạt 136,8% dự toán, bằng 98,7% so với năm 2020, trong đó: thu nội địa ước thực hiện 9.357,4 tỷ đồng, đạt 137,4% dự toán, tăng 20,7%. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 16.689,8 tỷ đồng, đạt 137% dự toán, tăng 28% so với năm 2020.

Các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tình hình dịch trong tỉnh cơ bản vẫn được kiểm soát, góp phần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe của người dân. Tích cực triển khai tiêm vắc-xin theo kế hoạch. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định và đạt kết quả tích cực. Xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo hướng thực chất, hiệu quả. Công tác quy hoạch phát triển Khu kinh tế Thái Bình và xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được chỉ đạo triển khai tích cực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm lực, uy tín đầu tư vào tỉnh. Năm 2021, đã thu hút được 6 dự án FDI đầu tư vào Khu kinh tế với tổng vốn đăng ký gần 500 triệu USD (lớn hơn tổng số vốn đầu tư FDI của cả giai đoạn 2016-2020). Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Báo cáo của UBND tỉnh cũng chỉ rõ một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nguyên nhân của những hạn chế; trên cơ sở đánh giá, dự báo tình hình, những khó khăn, thuận lợi, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những kết quả nổi bật của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; đồng thời khẳng định kết quả đó có được là nhờ sự nỗ lực bền bỉ và quyết tâm cao cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đặt ra trong năm 2022, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm mới "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả", song song với tiến trình thực hiện mọi nhiệm vụ trong điều kiện bình thường mới. Tiếp tục giữ vững thành quả phát triển đã đạt được trong thời gian qua; nhanh chóng khắc phục các hạn chế còn tồn tại để đạt được kết quả cao hơn, hiệu quả hơn. Quyết tâm hỗ trợ cho doanh nghiệp giữ vững điều kiện an toàn và môi trường sản xuất ổn định, thuận lợi. Khơi thông các nguồn lực, tạo điều kiện cho đầu tư phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư bằng nhiều biện pháp, phương án mới để thu hút được các dự án có trình độ cao hơn, quy mô lớn hơn vào đầu tư tại tỉnh nhà. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm tạo chuyển biến căn bản về cải cách hành chính, giải quyết thủ tục đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp. Các sở, ngành đề cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu; chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tích cực phối hợp với các cấp, các ngành tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương thực hiện nhiệm vụ. Các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành; bám sát các mục tiêu cụ thể, chủ động, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ của mình, nhất là những công việc khó, phức tạp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân thực hiện gắn kiểm tra giám sát hiệu quả./.


Nguồn:Văn phòng UBND tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Danh sách tin liên quan
Video hoạt động
Thời tiết