Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 1.345
Tháng 05 : 43.891
Quý 2 : 118.224
Năm 2024 : 180.513
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Tiếp tục phiên làm việc buổi sáng ngày 15/10, Đại hội chia 10 đoàn thảo luận tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

       Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các văn kiện và dự thảo Nghị quyết; đề nghị chỉnh sửa một số câu chữ, bổ sung một số nội dung, cân nhắc điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 

       Các đại biểu cũng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu tỉnh Thái Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đăc biệt, nhiều đại biểu đánh giá cao vai trò của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XIX trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; góp phần quan trọng để Thái Bình hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

       Các đại biểu cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra nhiệm kỳ 2020 - 2025.

       Tiếp tục chương trình tham luận tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thái Phúc, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham luận về “Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị”. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, Giám đốc Công an tỉnh tham luận về “Các giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đi vào chiều sâu trong tình hình mới”.

        Cũng trong sáng ngày 15/10, Đại hội đã bầu 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

        Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến của đại biểu dự Đại hội tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

       Các đại biểu dự Đại hội đã quyên góp ủng hộ gần 108 triệu đồng chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra.

       Đoàn Chủ tịch đã báo cáo với Đại hội kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp thu ý kiến của đại biểu dự Đại hội tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                    51 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã ra mắt Đại hội.
 

Đại hội đã thảo luận dân chủ và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 với các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045

Hằng năm:

(1) Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên.

(2) Cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xếp loại tốt đạt 90% trở lên.

Bình quân giai đoạn 2021-2025:

(1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 10%/năm trở lên.

(2) Năng suất lao động (tính theo giá so sánh) tăng từ 9,0%/năm trở lên.

(3) Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 10%/năm trở lên.

(4) Tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm so với GRDP đạt 60% trở lên.

 (5) Tốc độ tăng thu ngân sách nội địa (không tính tiền thu sử dụng đất) đạt 12%/năm trở lên.

Đến năm 2025:

(1) Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP (không tính thuế sản phẩm) đạt 80% trở lên.

(2) GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng (3.500 USD) trở lên.

(3) Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 22%.

 (4) Tỷ lệ đô thị hoá đạt 30% trở lên.

 (5) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên.

(6) Số bác sỹ trên 1 vạn dân đạt 14 bác sỹ trở lên.

(7) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 99% trở lên.

 (8) Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/năm trở lên.

 (9) Giảm 1/3 số hộ nghèo so với năm 2020.

 (10) Tỷ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hoá đạt 90% trở lên.

 (11) Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 20% trở lên.

 (12) Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

 (13) Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80% trở lên.

Đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045:

Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 (tính theo GRDP, giá thực tế) tăng gấp 1,8 lần so với năm 2025 và đến năm 2045 tăng gấp 6 lần năm 2025.

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP (không tính thuế sản phẩm) đến năm 2030 đạt 85% trở lên và đến năm 2045 đạt khoảng 90%.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 tương đương với bình quân chung của cả nước và đến năm 2045 cao gấp 1,2 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.


          Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết thống nhất, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, kế hoạch đề ra. Các đại biểu dự Đại hội đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đề ra Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng cho toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà trong những năm tới. Đại hội đã thảo luận đóng góp  nhiều ý kiến tâm huyết cho dự thảo văn kiện của trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu 51 đồng chí có đủ tiêu chuẩn theo quy định vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Được Đại hội tin tưởng, tín nhiệm bầu là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nguyện giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, tích cực đổi mới phương thức, lề lối làm việc, năng động sáng tạo, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội, xứng đáng với trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh giao phó.

          Mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong những năm tới là rất lớn, trong bối cảnh có những thời cơ thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự Đại hội kịp thời thông tin về kết quả Đại hội đến cơ quan, đơn vị, địa bàn nơi cư trú. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, đảng viên trong các tổ chức đảng và hệ thống chính trị và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân tạo sự đồng tâm, nhất trí, tin tưởng, phấn khởi với động lực mới và hành động cách mạng mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh; đồng thời khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình hành động, các đề án, nghị quyết chuyên đề… để tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.


Tác giả: nguồn Báo Thái Bình
Nguồn:baothaibinh.com.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Danh sách tin liên quan
Video hoạt động
Thời tiết