Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.240
Tháng 05 : 30.539
Quý 2 : 104.872
Năm 2024 : 167.161
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
<a href="/tin-tuc/thong-bao-tu-ubnd-tinh" title="Ý kiến, Kết luận từ UBND tỉnh" rel="dofollow">Ý kiến, Kết luận từ UBND tỉnh</a>

Ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 29/9/2020

 Ngày 29/9/2020, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về việc: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ...
<a href="/tin-tuc/thong-bao-tu-ubnd-tinh" title="Ý kiến, Kết luận từ UBND tỉnh" rel="dofollow">Ý kiến, Kết luận từ UBND tỉnh</a>

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp bàn thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2020.

Ngày 14/9/2020, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2020. Dự họp có ...

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về Đề án thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủyVề Đề án thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm an ninh trật tự tại Trạm thu phí Tân Đệ

Ngày 16/7/2018, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Trạm thu phí Tân Đệ; tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ...

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kế hoạch xã hội hóa khu neo đậu tàu thuyền xã Thái Thượng và xã Mỹ Lộc huyện Thái Thụy

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 08/6/2016 về một số nội dung quan trọng

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 08/6/2016 về việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh; Điều chỉnh chấp thuận đầu tư, giá đất dự án phát triển ...

Ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về việc điều chỉnh dự án nắn tuyến đê biển số 8 kết hợp giao thông huyện Thái Thụy.

Ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về việc điều chỉnh dự án nắn tuyến đê biển số 8 kết hợp giao thông huyện Thái Thụy.

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Pháp lệnh số 16 và Nghị định số 36/CP của tỉnh tại cuộc họp ngày 14/01/2016

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Pháp lệnh số 16 và Nghị định số 36/CP của tỉnh tại cuộc họp ngày 14/01/2016
Video hoạt động
Thời tiết