Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 277
Tháng 06 : 8.617
Quý 2 : 30.616
Năm 2022 : 65.272
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
<a href="/tin-tuc/thong-bao-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông báo chỉ đạo điều hành" rel="dofollow">Thông báo chỉ đạo điều hành</a>

THÔNG BÁO Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Trong tuần, Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp ...
Video hoạt động
Thời tiết