Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 1.292
Tháng 04 : 56.769
Quý 2 : 56.769
Năm 2024 : 119.058
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
Hội nghị tổng kết năm 2023 về chuyển đổi số và đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 năm 2022 - 2023

Hội nghị tổng kết năm 2023 về chuyển đổi số và đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 năm 2022 - 2023

Chiều ngày 25/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023 về chuyển đổi số (CĐS) và đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 năm 2022 - 2023; triển khai kế hoạch thực hiện CĐS và Đề án 06 năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn ...
<a href="/tin-tuc/chuyen-doi-so" title="Chuyển đổi số" rel="dofollow">Chuyển đổi số</a>

Tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030"

Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm ...
<a href="/tin-tuc/chuyen-doi-so" title="Chuyển đổi số" rel="dofollow">Chuyển đổi số</a>

Tập huấn chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ

Sáng ngày 27/7, Chi cục Văn thư Lưu trữ - Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ cho hơn 100 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị như: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Giao thông Vận ...
<a href="/tin-tuc/chuyen-doi-so" title="Chuyển đổi số" rel="dofollow">Chuyển đổi số</a>

Chuyển đổi số - cơ hội khởi nghiệp

Chuyển đổi số phát triển thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh đã mở ra nhiều cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp. Chủ động tham gia chuyển đổi số giúp đông đảo thanh niên bắt kịp xu hướng mới, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần phát triển ...
<a href="/tin-tuc/chuyen-doi-so" title="Chuyển đổi số" rel="dofollow">Chuyển đổi số</a>

Thái Bình xây dựng và phát triển chính quyền số

Chuyển đổi số được Thái Bình xác định là động lực mới, là cơ hội để giải quyết các điểm nghẽn cũng như tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình thực hiện chuyển đổi số, tỉnh chú trọng xây dựng chính quyền số từ nền tảng chính quyền ...
<a href="/tin-tuc/chuyen-doi-so" title="Chuyển đổi số" rel="dofollow">Chuyển đổi số</a>

Sơ kết 3 năm triển khai hệ thống camera thông minh

Chiều ngày 17/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai hệ thống camera thông minh và giới thiệu một số giải pháp phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06.
<a href="/tin-tuc/chuyen-doi-so" title="Chuyển đổi số" rel="dofollow">Chuyển đổi số</a>

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án 06

Sáng ngày 30/11, Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 năm 2023 theo kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 13/3/2023 ...
Video hoạt động
Thời tiết