Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 368
Tháng 07 : 36.104
Quý 3 : 36.104
Năm 2024 : 266.346
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
<a href="/tin-tuc/chuyen-doi-so" title="Chuyển đổi số" rel="dofollow">Chuyển đổi số</a>

Phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn thực hiện Đề án 06

Sáng 10/6, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát ...
<a href="/tin-tuc/chuyen-doi-so" title="Chuyển đổi số" rel="dofollow">Chuyển đổi số</a>

TÍNH ƯU VIỆT CỦA LUẬT CĂN CƯỚC

Luật Căn cước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Luật Căn cước có 07 chương và 46 Điều.
Video hoạt động
Thời tiết