Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 145
Tháng 08 : 3.754
Quý 3 : 12.918
Năm 2022 : 78.254
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021, tỉnh Thái Bình

Đến ngày 22/7/2021, toàn tỉnh đã hoàn thành gieo cấy lúa mùa với tổng diện tích đạt 76.588 ha, vượt 0,77% diện tích theo Đề án. Tổng diện tích cây màu hè đã trồng đạt 10.550 ha, trong đó diện tích thu hoạch đạt 98,7% tổng diện tích; diện tích cây màu hè thu đã trồng 6.092 ha, vượt 1,53% kế hoạch.

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2021

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới

Đến ngày 22/7/2021, toàn tỉnh đã hoàn thành gieo cấy lúa mùa với tổng diện tích đạt 76.588 ha, vượt 0,77% diện tích theo Đề án. Tổng diện tích cây màu hè đã trồng đạt 10.550 ha, trong đó diện tích thu hoạch đạt 98,7% tổng diện tích; diện tích cây màu hè thu đã trồng 6.092 ha, vượt 1,53% kế hoạch.

Chăn nuôi trâu bò và gia cầm nhìn chung ổn định, chăn nuôi lợn phục hồi chậm do nguồn lợn giống khan hiếm. Tổng đàn trâu, bò ước đạt 56 nghìn con, tăng 0,5%; tổng đàn lợn ước đạt 683,7 nghìn con, tăng 3,5%; tổng đàn gia cầm ước đạt 14,1 triệu con, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình dịch bệnh nguy hiểm cơ bản được kiểm soát, không để dịch lây lan trên diện rộng.

Hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy hải sản ổn định. Tổng sản lượng nuôi trồng trong tháng ước đạt 16,4 nghìn tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 89,1 nghìn tấn, tăng 3,2%; tổng số lồng, bè cá nuôi trên sông toàn tỉnh là 586 lồng, tương đương thể tích 64.674 m3. Tổng sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 6,9 nghìn tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 58 nghìn tấn, tăng 4%.

Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai được quan tâm chỉ đạo. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường; công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật về tài nguyên môi trường được thực hiện quyết liệt.

2. Sản xuất công nghiệp và xây dựng

Sản xuất công nghiệp từng bước phục hồi và tăng trưởng trở lại. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2021 ước tính tăng 5,1% so với tháng trước, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) tháng 7/2021 ước đạt 7.100 tỷ đồng tăng 6,4% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2021 tăng 11,96%; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 43.263,2 tỷ đồng, tăng 11,98% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình tiếp tục được triển khai tích cực. Trong tháng, đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 4.400 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 7 năm 2021, có 213/293 dự án trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp ước đạt gần 4.365 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác lập Quy hoạch tỉnh được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, quản lý và phát triển nhà ở được duy trì thực hiện nền nếp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được triển khai quyết liệt; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thanh toán giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã được giao. Ước đến hết tháng 7 năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 63,1% kế hoạch vốn UBND tỉnh đã phân bổ.

3. Các ngành thương mại - dịch vụ, tài chính ngân hàng và thu chi ngân sách

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 giảm 1,5% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ; lũy kế 7 tháng ước đạt 28.297 tỷ đồng, bằng 57,6% kế hoạch năm, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,27% so với tháng trước và tăng 0,49% so với cùng kỳ; bình quân 7 tháng giảm 0,11% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu từng bước phục hồi. Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 161 triệu USD, giảm 15,7% so với tháng trước và tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 1.024 triệu USD, bằng 64,4% kế hoạch năm, tăng 29,1%. Kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước đạt 119 triệu USD, giảm 25,5% so với tháng trước và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 968 triệu USD, bằng 70,8% kế hoạch năm, tăng 36,2%.

Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận tải đi và đến tỉnh, nhiều tuyến vận tải hành khách liên tỉnh phải tạm ngừng hoạt động, do vậy hoạt động vận tải hành khách trong tháng có xu hướng giảm. Doanh thu vận tải hành khách tháng 7 ước đạt 98 tỷ đồng, giảm 14% so với tháng trước và giảm 25,9% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 895 tỷ đồng, tăng 6,5%. Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 7 ước đạt 326 tỷ đồng, giảm 0,6% so với tháng trước và giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 2.442 tỷ đồng, tăng 8,1%.

Hoạt động của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng tiếp tục ổn định. Dự kiến đến ngày 31/7/2021, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 90.610 tỷ đồng, tăng 5,7% so với 31/12/2020; tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 71.170 tỷ đồng, tăng 9% so với 31/12/2020; tỷ lệ nợ xấu chiếm khoảng 0,8% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19 được triển khai tích cực.

Công tác thu ngân sách đạt kết quả khá, tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng ước thực hiện 12.828 tỷ đồng, bằng 87,6% dự toán, tăng 7,6% cùng kỳ năm trước, trong đó, thu nội địa ước đạt 5.291,3 tỷ đồng, bằng 77,7% dự toán, tăng 45,2% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 970 tỷ đồng, bằng 88,2% dự toán, tăng 56,5% so với cùng kỳ; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt 4.409,1 tỷ đồng, đạt 65,5% dự toán, bằng 93,2% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 7 tháng ước đạt 7.330,4 tỷ đồng, đạt 60% dự toán, bằng 89% cùng kỳ năm trước, trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 3.249,4 tỷ đồng, đạt 73% dự toán, bằng 89% cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 44,4% tổng chi; chi thường xuyên ước đạt 3.988,4 tỷ đồng, đạt 53% dự toán, bằng với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 54,5% tổng chi.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết