Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1.475
Tháng 06 : 27.643
Quý 2 : 148.384
Năm 2024 : 210.673
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới

         Trong tháng, các địa phương tập trung công tác gieo cấy lúa mùa, gieo trồng và thu hoạch cây màu vụ hè. Đến ngày 23/7/2020, toàn tỉnh đã hoàn thành gieo cấy lúa mùa với tổng diện tích đạt 77.898 ha, vượt 3,2% so với Đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông của tỉnh; diện tích cây màu hè đã thu hoạch 10.800 ha, đạt 98% tổng diện tích cây màu hè đã trồng; diện tích cây màu hè thu đã trồng 6.870 ha, vượt 14,5% kế hoạch đề ra. Các đơn vị chuyên môn thực hiện tốt công tác hướng dẫn địa phương và nông dân phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc cây trồng.

Quy mô đàn vật nuôi biến động không nhiều[1]. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm được tích cực chỉ đạo, đặc biệt phòng, chống sự lây lan trở lại của dịch tả lợn châu Phi. Công tác tiêm phòng vắc xin, công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển được thực hiện nghiêm túc[2]. Tiếp tục chỉ đạo triển khai cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2019-2025.

Hoạt động nuôi trồng và khai thác thuỷ hải sản được quan tâm chỉ đạo. Tổng sản lượng nuôi trồng trong tháng ước đạt 16.013 tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ; lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 86.071 tấn, tăng 5,3%; số lồng nuôi thuỷ sản hiện có 613 lồng, tương đương thể tích trên 66.000 m3. Công tác sản xuất giống được duy trì; tổng số lượng giống thuỷ sản đã sản xuất đạt trên 4.600 triệu con[3]. Công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản được triển khai tích cực, hoạt động hậu cần nghề cá được duy trì. Khai thác thuỷ hải sản ổn định, có tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác tháng 7 ước đạt 6.592 tấn, tăng 5,3%; lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 55.753 tấn, tăng 5,7%.

Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01đã được thẩm định đạt 11/11 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2019 và không có nợ đọng XDCB (xã Thụy Chính), hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình công nhận; 07/07 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Thực hiện chính sách hỗ trợ xi măng xây dựng hạ tầng nông thôn mới, từ đầu năm đến ngày 30/6, đã cấp cho các địa phương trên 9.300 tấn.

Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đã nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục duy tu, xử lý cấp bách đê điều phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và dân sinh; thực hiện nghiêm công tác giám sát chất lượng, tiến độ thực hiện các dự án đê, kè; thường xuyên kiểm tra và tổ chức đánh giá hiện trạng công trình đê điều, vật tư dự trữ phòng chống thiên tai; thực hiện tốt công tác vận hành các công trình thuỷ lợi đảm bảo điều tiết nước hợp lý cho sản xuất và dân sinh; thường trực khép kín 24/24 giờ để theo dõi thời tiết và triển khai phòng, chống thiên tai. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.

2. Sản xuất công nghiệp và xây dựng

        Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi song vẫn giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 ước tăng 3,88% so với tháng 6, giảm 4,4% so với cùng kỳ; lũy kế 7 tháng đầu năm giảm 3,1%. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt 5.921 tỷ đồng, tăng gần 4% so với tháng trước, giảm 1,2% so với cùng kỳ; tính chung 7 tháng đầu năm ước đạt 39.751 tỷ đồng, tăng 1%. Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước như: phụ tùng xe có động cơ tăng hơn 6 lần; túi khí an toàn tăng hơn 4 lần; dịch vụ tráng phủ kim loại tăng 43%; thức ăn gia súc tăng 34,7%; điện sản xuất tăng 27,6%; thức ăn gia cầm tăng 20,5%... Một số khác giảm như: tàu đánh bắt và tàu chuyên dụng giảm 37,8%; bộ comple, jacket giảm 37,7%... Đến tháng 7/2020, có 206/290 dự án tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt 3.986 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp tục tích cực triển khai quy hoạch chung và lập quy hoạch các phân khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình.

Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 7 ước đạt gần 453 tỷ đồng, tăng 13,8% so với tháng trước và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 7 tháng đầu năm ước đạt trên 2.327 tỷ đồng, tăng 6,1%, trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt trên 1.265 tỷ đồng, tăng 6,1%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt trên 488 tỷ đồng, tăng 5,6%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt trên 573 tỷ đồng, tăng 6,8%.

3. Các ngành thương mại, dịch vụ, tài chính và thu chi ngân sách

            Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục phục hồi. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước đạt 3.871 tỷ đồng, tương đương tháng 6, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 7 tháng đầu năm ước đạt 26.522 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,41% so với tháng trước, tăng 4,3% so với cùng kỳ; bình quân 7 tháng đầu năm tăng 5,05% so với cùng kỳ[4]. Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt gần 128,6 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng trước, giảm 17,6% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 104 triệu USD, tăng 11,2% so với tháng trước, giảm 24% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 794 triệu USD, giảm 12,6%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 698 triệu USD, giảm 23,7% so với cùng kỳ[5].

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hành chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19[6]. Hoạt động ngân hàng cơ bản ổn định. Dự kiến đến 31/7/2020, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 81.970 tỷ đồng, tăng 11,5% so với 31/12/2019; tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 60.280 tỷ đồng, tăng 2% so với 31/12/2019; tỷ lệ nợ xấu chiếm khoảng 1% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn[7]; mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định so với tháng trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm (không kể ghi thu, ghi chi) đạt trên 11.799 tỷ đồng, đạt 73,5% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa ước đạt trên 3.623 tỷ đồng, đạt 51,3% dự toán, giảm 5,3%; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt trên 616 tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán, giảm 9,1%; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt trên 4.731 tỷ đồng, đạt 64,8% dự toán, tăng 17,5%. Tổng chi ngân sách địa phương quản lý thực hiện 7 tháng đầu năm ước đạt gần 7.523 tỷ đồng, bằng 56% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt gần 3.515 tỷ đồng, bằng 66% dự toán, tăng 26%; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt gần 4.008 tỷ đồng, bằng 56%, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

4. Lĩnh vực văn hóa – xã hội

          Trước diễn biến tiếp tục phức tạp của dịch bệnh trên thế giới và nguy cơ lây nhiễm trở lại tại Việt Nam do các trường hợp nhiễm mới tại thành phố Đà Nẵng, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Công điện hoả tốc số 16/CĐ-UBND ngày 27/7/2020, trong đó chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương tập trung cao độ cho việc phòng, chống dịch, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tính đến 18h ngày 29/7/2020, ghi nhận 1.457 công dân đi du lịch, công tác, thăm thân từ thành phố Đà Nẵng trở về tỉnh, trong đó 16 người có biểu hiện nghi nhiễm đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 11/16 trường hợp âm tính, còn 5/16 trường hợp đang chờ kết quả. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh thực hiện cách ly tập trung cho 2.035 người, xét nghiệm 4.435 mẫu; 30/30 trường hợp dương tính đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Công tác giám sát, phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, có xu hướng gia tăng theo mùa (cúm A, sởi/rubella, ho gà,…) được triển khai tích cực. Các hoạt động tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm được đẩy mạnh. Việc đón tiếp, chăm sóc, điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế được đảm bảo, không để xảy ra tai biến nghiêm trọng. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngành y tế tiếp tục được quan tâm.

Hoạt động toàn ngành Giáo dục và Đào tạo dần ổn định trở lại sau thời gian dài tạm nghỉ do ảnh dưởng của dịch Covid-19. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học, kiểm tra, rà soát đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các nhà trường; thực hiện tốt công tác tổng kết năm học các cấp, kỳ thi Trung học phổ thông chuyên, Trung học phổ thông đại trà và công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2020 theo kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ; các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ đã tập trung ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phục vụ đời sống, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được duy trì thực hiện đầy đủ kịp thời. Đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh[8]; thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên người có công và thân nhân nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7; tích cực triển khai hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng đối với các đối tượng phát sinh ngoài Đề án theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong tháng, tạo việc làm mới cho khoảng 3.820 người, trong đó xuất khẩu lao động 380 người; tuyển sinh đào tạo nghề có 4.365 người ở các cấp trình độ. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, các nội dung chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ; chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tại các điểm du lịch, lễ hội theo chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh trong từng giai đoạn. Hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình được thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng và phản ánh được toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

5. Công tác cải cách hành chính và đảm bảo quốc phòng an ninh

          Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền tiếp tục được chỉ đạo thực hiện. Hoạt động đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố tiếp tục được duy trì hiệu quả. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nền nếp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được đảm bảo tốt. Công tác phòng chống tội phạm được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020 tỉnh Thái Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo./.

 

[1] Tại thời điểm tháng 6/2020, tổng đàn lợn ước đạt 680,4 nghìn con, tăng 23,8% (do thời điểm tháng 6/2019 dịch tả lợn châu Phi bùng phát nên tổng đàn lợn thấp); tổng đàn gia cầm đạt khoảng 13,6 triệu con, tăng 0,8%; đàn trâu bò ước đạt 56.200 con, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019.

[2] Đã thực hiện lấy mẫu huyết thanh tại 11 trang trại lợn để giám sát lưu hành vi rút tả lợn châu Phi, kết quả 100% mẫu âm tính; tiêm phòng được gần 6.600 liều vắc xin; thực hiện cấp 657 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, 08 giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật, kiểm soát 40 phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

[3] Trong đó: sản lượng ngao giống khoảng 4.000 triệu.

[4] Chủ yếu do sự tăng cao của một số nhóm hàng như: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 15,48%; Giáo dục tăng 7,65%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 4,51%.

[5] Một số mặt hàng xuất khẩu tăng như:Xăng dầu các loại tăng 16,1%; Giấy và sản phẩm từ giấy tăng 27,6%; Sản phẩm gốm, sứ tăng 40%; Sản phẩm gỗ tăng 76,3%; Giấy và sản phẩm từ giấy tăng 27,6%... Các sản phẩm khác giảm như: Hàng thuỷ sản giảm 18,6%; Xơ, sợi dệt các loại giảm 43,2%; Hàng dệt may giảm 17,6%...

[6]Đến cuối tháng 6, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 356 khách hàng với dư nợ khoảng 655 tỷ đồng; miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ cho trên 7.700 khách hàng; thực hiện cho vay mới cho trên 4.600 khách hàng, doanh số cho vay trên 8.300 tỷ đồng.

[7]Không bao gồm dư nợ, nợ xấu của Ngân hàng Phát triển chi nhánh Thái Bình.

[8] Đến nay, đã thực hiện hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương cho 186 lao động của 03 doanh nghiệp với tổng kinh phí 381,6 triệu đồng; rà soát 14.863 hộ kinh doanh vàtrình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách 413 hộđủ điều kiện với số tiền hỗ trợ là 413 triệu đồng; tiếp nhận 431 hồ sơ hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; kiểm tra hồ sơ đề nghị của 4.319 lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc, trong đó đã phê duyệt hỗ trợ cho 1.644 lao động với số tiền 1.644 triệu đồng; phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ cho 52.292 người có công và thân nhân của người có công với cách mạng, kinh phí hỗ trợ 78.295 triệu đồng;


Tác giả: Văn phòng UBND tỉnh
Nguồn:Văn phòng UBND tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết