Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 5
Tháng 09 : 3.319
Quý 3 : 20.541
Năm 2023 : 67.929
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ tháng 6 năm 2021, tỉnh Thái Bình

Trong tháng, các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình sâu bệnh hại  lúa vụ Xuân và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời đảm bảo vụ Xuân giành thắng lợi. Tổng diện tích lúa Xuân đã gieo cấy đạt 76.268 ha, tăng 16 ha so với vụ xuân năm 2020. Đến ngày 20/5/2021, toàn bộ diện tích lúa Xuân cơ bản trỗ xong; diện tích lúa Xuân sớm đã thu hoạch đạt 11.300 ha; diện tích cây màu vụ Xuân đã trồng khoảng 15.113 ha, đạt 94,5% kế hoạch, tăng 3,6%; diện tích cây màu vụ Hè đã trồng 9.280 ha, tăng 9% so với cùng kỳ. Bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đã được kiểm soát.

I. TÌNH HÌNH KTXH THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới

Trong tháng, các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình sâu bệnh hại  lúa vụ Xuân và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời đảm bảo vụ Xuân giành thắng lợi. Tổng diện tích lúa Xuân đã gieo cấy đạt 76.268 ha, tăng 16 ha so với vụ xuân năm 2020. Đến ngày 20/5/2021, toàn bộ diện tích lúa Xuân cơ bản trỗ xong; diện tích lúa Xuân sớm đã thu hoạch đạt 11.300 ha; diện tích cây màu vụ Xuân đã trồng khoảng 15.113 ha, đạt 94,5% kế hoạch, tăng 3,6%; diện tích cây màu vụ Hè đã trồng 9.280 ha, tăng 9% so với cùng kỳ. Bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đã được kiểm soát. Các ổ dịch tả lợn châu Phi được phát hiện, khoanh vùng, xử lý nhanh[1]. Hoạt động nuôi trồng và khai thác thuỷ hải sản ổn định. Tổng sản lượng nuôi trồng trong tháng ước đạt 12.530 tấn, tăng 4,7%, tổng sản lượng khai thác ước đạt 8.573 tấn, tăng 4,7%. Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai được quan tâm chỉ đạo; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình phòng chống thiên tai. Xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện.

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường; thực hiện tốt công tác thẩm định, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư; công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật về tài nguyên môi trường được thực hiện quyết liệt.

2. Sản xuất công nghiệp và xây dựng

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, nhưng sản xuất công nghiệp của tỉnh duy trì ổn định và tiếp tục tăng trưởng; giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 ước đạt 5.809 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 17% so với cùng kỳ.

Công tác quy hoạch Khu kinh tế và các khu công nghiệp được chỉ đạo quyết liệt; hoạt động của doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp cơ bản ổn định. Lũy kế đến tháng 05/2021, có 208/293 dự án trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp ước đạt 4.065 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Công tác lập Quy hoạch tỉnh được triển khai thực hiện quyết liệt. Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh đã tích cực phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay đã xây dựng đề cương chi tiết, xây dựng báo cáo đầu kỳ Quy hoạch tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các công việc được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo. Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 380 tỷ đồng, tăng 8% so với tháng trước và tăng 7,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ, trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 828 tỷ đồng, tăng 8,1%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 509 tỷ đồng, tăng 59%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 261 tỷ đồng, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Hoàn thành phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2) của tỉnh, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời hạn quy định.

3. Các ngành thương mại, dịch vụ, tài chính và thu chi ngân sách

Hoạt động thương mại dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nên giảm so với tháng trước và cùng kỳ; song nhìn chung 5 tháng đầu năm thị trường và giá cả hàng hóa, dịch vụ không có biến động bất thường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước đạt 3.589 tỷ đồng, giảm 12,6% so với tháng trước và giảm 2,6% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 20.462 tỷ đồng, tăng 8,8%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,15% so với tháng trước và tăng 1,27% so với cùng kỳ; bình quân 05 tháng đầu năm giảm 0,38%. Kim ngạch xuất khẩu tháng 05 ước đạt 131 triệu USD, giảm 21,2% so với tháng trước, tuy nhiên tăng 23,8% so với cùng kỳ; lũy kế 05 tháng đầu năm ước đạt 670 triệu USD, tăng 23,5%. Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 141 triệu USD, giảm 23,1% so với tháng trước, tăng 47,1% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5 ước đạt 420 tỷ đồng, giảm 15,2% so với tháng trước và giảm 5,7% so với cùng kỳ.

Hoạt động của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng tiếp tục ổn định. Dự kiến đến ngày 31/05/2021, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 89.150 tỷ đồng, tăng 4% so với 31/12/2020; tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 67.970 tỷ đồng, tăng 4,1% so với 31/12/2020; tỷ lệ nợ xấu chiếm khoảng 0,9% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Ngành ngân hàng đã triển khai tích cực, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cụ thể: Giảm lãi suất cho vay mới từ 1-1,5%, số tiền lãi giảm khoảng 168 tỷ đồng; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 247 doanh nghiệp, dư nợ 319 tỷ đồng; miễn giảm lãi vay cho 685 khách hàng, số tiền lãi hỗ trợ 343 triệu đồng; thực hiện giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử khoảng 30% đối với giao dịch thanh toán qua ngân hàng.

Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm ước đạt trên 9.646 tỷ đồng, đạt 65,9% dự toán, bằng 100,8% cùng kỳ, trong đó, thu nội địa ước đạt 3.344 tỷ đồng, đạt 49% dự toán, tăng 29,4% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 697 tỷ đồng, đạt 63,4% dự toán, tăng 38,7% so với cùng kỳ; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt 3.542 tỷ đồng, đạt 52,6% dự toán, bằng 98,2% cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 5 tháng đầu năm ước đạt 5.675 tỷ đồng, đạt 47% dự toán, bằng 95% cùng kỳ.

 

[1] Toàn tỉnh phát hiện 05 ổ dịch; đến nay, 02/05 ổ dịch đã qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh. Số lợn đã tiêu hủy 92 con, tương đương khối lượng 5.424 kg.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết