Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 158
Tháng 08 : 3.767
Quý 3 : 12.931
Năm 2022 : 78.267
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2021

Trong tháng, các địa phương tập trung công tác chăm sóc lúa Xuân, đồng thời tiếp tục gieo trồng và thu hoạch cây màu Xuân Hè. Tổng diện tích lúa Xuân đã gieo cấy đạt 76.268 ha, vượt 1.768 ha so với kế hoạch và tăng 16 ha so với vụ xuân năm 2020.

Trong tháng, các địa phương tập trung công tác chăm sóc lúa Xuân, đồng thời tiếp tục gieo trồng và thu hoạch cây màu Xuân Hè. Tổng diện tích lúa Xuân đã gieo cấy đạt 76.268 ha, vượt 1.768 ha so với kế hoạch và tăng 16 ha so với vụ xuân năm 2020. Đến ngày 22/4/2021, diện tích cây màu xuân đã trồng khoảng 15.113 ha, đạt 94,5% kế hoạch, tăng 3,6%[1]; diện tích cây màu hè đã trồng 2.425 ha, đạt 22% kế hoạch. Nhìn chung, lúa và các loại cây màu sinh trưởng, phát triển tốt; năng suất cây màu đều ở mức cao. Công tác dự báo, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng được triển khai thực hiện tốt.

Quy mô đàn vật nuôi cơ bản ổn định[2]. Bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò từng bước được kiểm soát; có 16/51 xã đã qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh[3]; việc triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ tiêm vắc xin được triển khai tích cực[4]. Ổ dịch tả lợn châu Phi ở huyện Quỳnh Phụ được phát hiện, xử lý nhanh, dứt điểm[5]. Công tác tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng kế hoạch; đến ngày 12/4/2021, tổng liều vắc xin đã dùng trên 360.000 liều các loại.

Hoạt động nuôi trồng và khai thác thuỷ hải sản ổn định. Tổng sản lượng nuôi trồng trong tháng ước đạt 12.200 tấn, tăng 3,79%; lũy kế 04 tháng đầu năm ước đạt 48.998 tấn, tăng 3,83% so với cùng kỳ năm trước. Công tác sản xuất giống được chú trọng; trong tháng, đã sản xuất khoảng 19 triệu con giống thủy sản, tăng 46,1% so với cùng kỳ. Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ hải sản được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tổng sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 8.601 tấn, tăng 2,26%; lũy kế 04 tháng đầu năm ước đạt 33.478 tấn, tăng 0,76% so với cùng kỳ năm trước. Cơ sở hậu cần dịch vụ nghề cá được quan tâm đầu tư[6].

Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021. Các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt dự án Phục hồi và phát triển rừng ven biển tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng rừng và tình hình sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện[7]. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tích cực chỉ đạo triển khai; đến nay, có 17 sản phẩm được công nhận đạt 4 sao cấp tỉnh.

Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai được quan tâm chỉ đạo. Tỉnh triển khai thực hiện tốt Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều, đê biển năm 2021; thường xuyên kiểm tra và tổ chức đánh giá hiện trạng đê điều, vật tư dự trữ phòng chống thiên tai[8]; thực hiện tốt công tác vận hành công trình thuỷ lợi đảm bảo điều tiết nước hợp lý cho dân sinh và sản xuất xuân hè; theo dõi, cập nhật thông tin, chủ động các phương án ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho 08/08 huyện, thành phố; phê duyệt nội dung thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020). Các cơ quan chuyên môn tích cực rà soát, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; thực hiện tốt công tác thẩm định, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư; tiếp tục thực hiện dự án Tăng cường quản lý đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) tỉnh Thái Bình. Các nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước, khoáng sản và các nhiệm vụ gắn với kinh phí sự nghiệp môi trường được triển khai tích cực; công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật về tài nguyên môi trường được tăng cường.

2. Sản xuất công nghiệp và xây dựng

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi và tăng trưởng trở lại. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 04 ước tăng 0,02% so với tháng trước và tăng 23,38% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 04 tháng đầu năm ước tăng 9,55% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 04 ước đạt 5.776 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 04 tháng đầu năm ước đạt 23.511 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước[9].

Công tác quy hoạch Khu kinh tế và các khu công nghiệp được chỉ đạo quyết liệt. Trong tháng, đã tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn lập, hoàn thiện các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu cảng và dịch vụ cảng Diêm Điền, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Thái Thượng và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng trong Khu kinh tế; tổ chức kiểm tra, chỉ đạo một số đơn vị khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế và các khu công nghiệp được tích cực triển khai thực hiện. Lũy kế đến tháng 04/2021, có 208/291 dự án trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp tháng 04 ước đạt 4.028 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác lập Quy hoạch tỉnh được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt. Đã ban hành và tích cực triển khai Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong triển khai lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo thời gian, chất lượng, tiến độ của công tác lập Quy hoạch tỉnh. Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh đã phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc cùng các sở, ngành, địa phương tiến hành khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu phục vụ công tác xây dựng đề cương chi tiết Quy hoạch tỉnh đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo quyết liệt. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, quản lý và phát triển nhà ở được duy trì thực hiện nền nếp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 04 ước đạt 348 tỷ đồng, tăng 9,6% so với tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 04 tháng đầu năm ước đạt 1.215 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 615 tỷ đồng, tăng 6,4%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 394 tỷ đồng, tăng 60,2%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 206 tỷ đồng, giảm 31,4% so với cùng kỳ năm trước.

3. Các ngành thương mại, dịch vụ, tài chính và thu chi ngân sách

Hoạt động thương mại dịch vụ từng bước phục hồi và cơ bản ổn định; thị trường và giá cả hàng hóa, dịch vụ không có biến động bất thường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt 4.104 tỷ đồng, tương đương tháng trước và tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 04 tháng đầu năm ước đạt 16.872 tỷ đồng, tăng 11,6%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 giảm 0,29% so với tháng trước, tăng 1,14% so với tháng 12 năm 2020 và tăng 1,16% so với cùng kỳ; bình quân 04 tháng đầu năm giảm 0,79%[10]. Hoạt động xuất nhập khẩu từng bước phục hồi. Kim ngạch xuất khẩu tháng 04 ước đạt 136 triệu USD, tăng 6,3% so với tháng trước và tăng 71,2% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 04 tháng đầu năm ước đạt 509 triệu USD, tăng 16,6%[11]. Kim ngạch nhập khẩu tháng 04 ước đạt 131 triệu USD, tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 59,7% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 04 tháng đầu năm ước đạt 489 triệu USD, tăng 20,7%. Hoạt động vận tải phát triển ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Doanh thu vận tải kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 04 ước đạt 502 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 69,1% so với cùng kỳ; lũy kế 04 tháng đầu năm ước đạt 2.084 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Các hoạt động bình ổn thị trường, xúc tiến thương mại và xúc tiến xuất khẩu được triển khai tích cực.

Hoạt động của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng tiếp tục ổn định, đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt và phương tiện thanh toán phục vụ nhu cầu người dân. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp huy động vốn và các chương trình tín dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến ngày 30/04/2021, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 89.310 tỷ đồng, tăng 4,2% so với 31/12/2020; tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 67.010 tỷ đồng, tăng 2,6% so với 31/12/2020; tỷ lệ nợ xấu chiếm khoảng 0,92% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn[12]; mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định so với tháng trước; thị trường vàng và ngoại tệ không có nhiều biến động đột biến. Việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19 được triển khai tích cực[13].

Tổng thu ngân sách nhà nước 04 tháng đầu năm (không kể ghi thu, ghi chi) ước đạt 7.506 tỷ đồng, đạt 51,3% dự toán, bằng 92,9% cùng kỳ năm trước, trong đó, thu nội địa ước đạt 2.618 tỷ đồng, đạt 38,4% dự toán, tăng 37,1% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 483 tỷ đồng, đạt 43,9% dự toán, tăng 21,1% so với cùng kỳ; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt 3.127 tỷ đồng, đạt 46,5% dự toán, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 04 tháng đầu năm ước đạt 4.668 tỷ đồng, bằng 38,3% dự toán, bằng 93,4% cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 2.037 tỷ đồng, 45,8% dự toán, bằng 88,3% cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 47,7% tổng chi; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt 2.234 tỷ đồng, bằng 29,6% dự toán, tăng 1,6% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 52,3% tổng chi.

4. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Từ đầu năm đến nay, đã chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 12 dự án (08 dự án mới, 04 dự án điều chỉnh) với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 5.325 tỷ đồng (vốn đăng ký mới là 5.306 tỷ đồng); cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 253 doanh nghiệp và 23 chi nhánh, văn phòng đại diện, với tổng vốn đăng ký mới trên 2.649 tỷ đồng, tăng 20,5% về số lượng doanh nghiệp và tăng 47,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 152 doanh nghiệp, tăng 22,6%; 28 doanh nghiệp tự giải thể. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 7.800 doanh nghiệp, 902 chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 93.800 tỷ đồng.

Theo công bố tháng 4/2021: Năm 2020, chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 25, tăng 3 bậc so với năm 2019, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2020 xếp thứ 20, tăng 13 bậc so với năm 2019.

5. Lĩnh vực văn hóa – xã hội

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt; thường xuyên theo dõi, điều chỉnh biện pháp đảm bảo phù hợp với diễn biến của dịch và giảm thiểu tác động của dịch đến phát triển kinh tế - xã hội. Toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, tình hình dịch bệnh trong tỉnh cơ bản được kiểm soát. Từ đầu năm đến 18h00 ngày 29/4/2021, toàn tỉnh không ghi nhận ca nhiễm mới; ghi nhận 180 trường hợp F1 và 1.660 trường hợp F2 (trong đó 179 trường hợp F1 và 1651 trường hợp đã hoàn thành cách ly; còn 01 trường hợp F1 và 09 trường hợp F2 đang được theo dõi theo quy định); 970 trường hợp từ nước ngoài trở về được cách ly tập trung và theo dõi tại các cơ sở y tế hoặc địa phương (trong đó 728 trường hợp đã hoàn thành cách ly; 242 trường hợp đang được tiếp tục theo dõi, trong đó 242/242 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính). Số ca mắc cộng dồn đến nay là 39 ca (tất cả đã được điều trị khỏi và xuất viện).

Công tác giám sát, phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm cao (sốt xuất huyết, cúm A (H5N1), viêm não…) được triển khai tích cực; hoạt động đảm bảm an toàn thực phẩm được tăng cường. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng và ngộ độc thực phẩm đông người. Các chương trình tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em và phụ nữ có thai được duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả. Hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS được triển khai tích cực. Việc đón tiếp, chăm sóc, điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo 24/24 giờ có bác sĩ trực tại các cơ sở y tế. Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được mở rộng. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngành y tế tiếp tục được quan tâm.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2020-2021; duy trì ổn định quy mô và chất lượng các cấp học; thực hiện nghiêm túc các giải pháp chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trong trường, lớp và kế hoạch giảng dạy linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh. Trong tháng 04, đã hoàn thành tổ chức kiểm tra học kỳ 02 năm học 2020-2021 cho học sinh các cấp; tổ chức thành công Hội nghị tư vấn xây dựng đề án “Đưa nghệ thuật hát chèo vào giảng dạy trong các trường phổ thông”; ký thỏa thuận hợp tác với Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục và hướng tới xây dựng thành công mô hình giáo dục thông minh của tỉnh.

Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được duy trì thực hiện đầy đủ kịp thời. Trong tháng, toàn tỉnh tạo việc làm cho khoảng 3.520 lao động, đạt 10,1% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu lao động đi nước ngoài 220 người; tuyển sinh dạy nghề cho khoảng 1.800 người ở các cấp trình độ[14]; nhìn chung, tình trạng việc làm trong doanh nghiệp ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động được thực hiện nghiêm túc. Công tác người có công được triển khai tích cực[15]. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện[16].

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức rộng khắp chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và các sự kiện chính trị quan trọng như: Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021); Kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2021); Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - lịch sử tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt[17]. Công tác chuẩn bị cho các giải đấu, đại hội thể dục thể thao được thực hiện tích cực[18]. Hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình được thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng và phản ánh được toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

6. Công tác cải cách hành chính và đảm bảo quốc phòng, an ninh

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch cải cách hành chính và Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh năm 2021; thực hiện tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2020 và triển khai đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số được triển khai tích cực. Tổng số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh sử dụng mạng văn phòng điện tử liên thông trong kỳ là 763 đơn vị; tỷ lệ văn bản đi được ký số đạt 97%; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công được thực hiện trực tuyến mức độ 4 là 18,2%. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý văn bản được tăng cường; hoạt động tư pháp, trợ giúp pháp lý cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định. Các ngành, địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý triệt để các vi phạm về an toàn giao thông, quản lý bến bãi, luồng tuyến xe, các hoạt động vi phạm pháp luật trên địa bàn. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chỉ tiêu chất lượng và quân số. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nền nếp.

Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2021 tỉnh Thái Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo./.

 

[1] Trong đó diện tích đã thu hoạch đạt 9.421 ha, chiếm 62,3% tổng diện tích đã trồng.

[2] Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, tổng đàn lợn khoảng 688,3 nghìn con, giảm 0,35%; tổng đàn gia cầm khoảng 13,9 triệu con, giảm 1,4%; tổng đàn trâu, bò khoảng 56,6 nghìn con, tăng 1,04% so với cùng kỳ năm 2020.

[3]Lũy kế đến hết ngày 21/4/2021, toàn tỉnh phát sinh 51 ổ dịch tại 248 hộ thuộc 128 thôn trên địa bàn 8 huyện, thành phố. Số bị ốm là 394/1.112 con trâu, bò; số chết đã tiêu hủy là 37 con tương đương khối lượng 3.875 kg.

[4] UBND tỉnh đã phê duyệt dự toán kinh phí mua vắc xin viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò và chi phí tiêm phòng vắc xin, với tổng kinh phí hỗ trợ 1.334 triệu đồng. Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.

[5] Trong tháng phát hiện 02 ổ dịch tại 10 hộ thuộc 04 thôn trên địa bàn xã Quỳnh Bảo, Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ.  Số lợn đã tiêu hủy 46 con, tương đương khối lượng 2.351 kg.

[6]Toàn tỉnh hiện có 796 tàu cá, với tổng công suất 136.482 CV, trong đó tàu có chiều dài trên 15 m là 188 tàu; 97,7% số tàu (tương đương 174/178 tàu) đã lắp máy giám sát hành trình theo quy định.

[7] Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao,04đã được thẩm định đạt 11/11 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và đang hoàn thiện hồ sơ trình công nhận; 07 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021;100% số huyện và thành phố Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; hiện tỉnh đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, công nhận “Tỉnh Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020”.

[8] Từ đầu năm đến nay, đã xử lý, ngăn chặn 06 vụ vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai.

[9] Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng mạnh so với cùng kỳ như: Khí tự nhiên tăng 21%; Thức ăn gia cầm tăng 14,4%; Bia chai tăng 15,9%; Nhựa polyme tăng hơn 1,5 lần; Sắt thép không hợp kim tăng 11,6%; Dịch vụ tráng phủ kim loại tăng 77,8%; Bộ đèn cây Noel tăng hơn 6,1 lần; Phụ tùng ô tô tăng hơn 2 lần… Một số khác giảm như: Tôm đông lạnh giảm 19,4%; Bia dạng lon giảm 35,9%; Khăn các loại giảm 19,1%; Nitrat Amoni giảm 15,5%; Thép cán giảm 31,9%...

[10] Trong đó: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,89% (Lương thực tăng 5,44% tuy nhiên thực phẩm giảm 2,36%).

[11] Một số mặt hàng xuất khẩu phục hồi và tăng mạnh so với cùng kỳ 04 tháng năm trước như: Hàng thủy sản tăng 61,7%; Sản phẩm mây, tre, cói và thảm tăng trên 3,2 lần; Sản phẩm gỗ tăng 29,5%; Xơ, sợi dệt tăng 30,4%; Sắt thép tăng gần 12 lần.

[12] Không bao gồm dư nợ, nợ xấu của Ngân hàng Phát triển chi nhánh Thái Bình.

[13] Đến hết tháng 03/2021, các ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 294 khách hàng, dư nợ 339 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay cho 723 khách hàng, số tiền lãi hỗ trợ 346 triệu đồng; cho vay mới 10.912 khách hàng với lãi suất ưu đãi thấp hơn mức phổ biến từ 0,5-2,5% so với trước dịch, doanh số cho vay 35.236 tỷ đồng; giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử khoảng 30% đối với tất cả giao dịch thanh toán qua ngân hàng.

[14] Trong đó: Cao đẳng nghề 150 người; Trung cấp nghề 200 người; Sơ cấp và đào tạo nghề dưới 03 tháng 1.450 người.

[15] Trong tháng, tiếp nhận gần 1.000 thủ tục hồ sơ giải quyết chính sách đối với người có công, đã giải quyết trên 650 thủ tục; thực hiện rà soát hồ sơ bệnh binh; tiếp tục đẩy mạnh giải ngân hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đối với các đối tượng ngoài Đề án.

[16] Đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác cai nghiện ma túy, phòng chống mại dâm, phòng chống HIV/AIDS năm 2021; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; cấp trên 60.000 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo…

[17]Trong tháng đã hoàn thiện đề cương các đề án nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình giai đoạn 2021-2025; thủ tục quy trình lập hồ sơ Nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng đề nghị UNESCO đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

[18] Đã ban hành Điều lệ tổ chức các giải thể thao của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX, Điều lệ tổ chức giải Cầu long tranh cúp KAMITO Thái Sport. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh tổ chức cho vận động viên tham gia thi đấu các giải Bóng chuyền cúp Hoa Lư – Bình Điền, tập huấn tham gia các giải Boxing và Wushu quốc gia.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết