Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.455
Tháng 06 : 27.623
Quý 2 : 148.364
Năm 2024 : 210.653
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2020

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới
       Trong tháng, các địa phương tập trung công tác gieo cấy lúa và cây màu vụ xuân. Đến ngày 13/02/2020, diện tích lúa đã gieo cấy 35.255 ha, đạt 45,4% kế hoạch đề ra; diện tích cây màu xuân đã trồng 9.490 ha, đạt 63,3% kế hoạch. Nhìn chung, các địa phương chấp hành tốt lịch thời vụ, cơ cấu giống theo Đề án sản xuất đã ban hành.
Quy mô đàn vật nuôi[1], giá cả thị trường, con giống, thịt hơi xuất chuồng biến động không nhiều so với cùng kỳ[2]; giá thịt lợn giữ ổn định ở mức có lợi cho người chăn nuôi, giá các sản phẩm thịt gia cầm có xu hướng giảm. Công tác tiêm phòng vắc xin, công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển được thực hiện nghiêm túc[3].
Các hộ nuôi trồng thủy sản tập trung chăm sóc, thu hoạch các đối tượng nuôi đạt kích cỡ thương phẩm. Tổng sản lượng nuôi trồng trong tháng ước đạt gần 12 nghìn tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ trong đó: ngao 7,9 nghìn tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Nuôi cá lồng phát triển với 602 lồng nuôi, tương đương thể tích 66.978 m3. Khai thác thuỷ hải sản phát triển ổn định; tổng sản lượng khai thác tháng 02 ước đạt 8,3 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản tháng 02 ước đạt 20,3 nghìn tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ.
Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay toàn tỉnh có 263/263 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 05 xã đã được Đoàn thẩm định cấp tỉnh thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hiện đang hoàn thiện hồ sơ và báo cáo giải trình theo quy định; 04 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện, 100% số huyện đã hoàn thành các tiêu chí quốc gia.
Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đã thực hiện nghiệm thu các hạng mục duy tu, xử lý cấp bách đê điều phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và dân sinh năm 2020; thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về diễn biến mưa, bão để kịp thời ứng phó. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.
2. Sản xuất công nghiệp và xây dựng
       Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước giảm 11,7% so với tháng 01, tuy nhiên tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước; luỹ kế 02 tháng đầu năm tăng 14,1% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 02 ước đạt gần 5.168 tỷ đồng, giảm 10% so với tháng trước, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 02 tháng đầu năm ước đạt 10.910 tỷ đồng, tăng hơn 15,8% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng cao so với 02 tháng đầu năm 2019 như: Dịch vụ tráng phủ kim loại bằng cách nhúng vào kim loại tăng 85,8%; điện sản xuất tăng 36,2%; bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket tăng 35,7%; Nitơrat amoni tăng 34,2%; áo sơmi cho người lớn tăng 20%; polyaxetal, polyete và nhựa epoxy dạng nguyên tăng 14,1%... Một số khác giảm như: sản phẩm sứ vệ sinh giảm 52,2%; bia chai giảm 29%... Nguyên nhân giảm do sức mua giảm mạnh trước và sau đợt tết Nguyên đán phần vì do Nghị định 100 của Chính phủ, cùng với đó là dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh dịch vụ ăn uống kéo theo việc sản xuất cũng giảm do nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh.
Đến tháng 02/2020, tại Khu kinh tế và các Khu công nghiệp 200 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 02 ước đạt 3.765,55 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp FDI ước đạt 1.092 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 02 ước đạt 267,2 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 134,2 tỷ đồng, tăng 3%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 59,4 tỷ đồng, tăng 13,3%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 73,5 tỷ đồng, tăng 10,8%.
3. Các ngành thương mại, dịch vụ, tài chính và thu chi ngân sách
            Các ngành thương mại - dịch vụ chịu sự ảnh hưởng từ dịch Covid-19 gây ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02 ước đạt 3.963 tỷ đồng, giảm 1,7% so với tháng trước, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước; luỹ kế 02 tháng đầu năm ước đạt 7.993 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 tăng 0,15% so với tháng trước và tăng 6,85% so với cùng kỳ; bình quân 02 tháng đầu năm tăng 6,91% so với cùng kỳ năm trước[4]. Kim ngạch xuất khẩu tháng 02 ước đạt 105 triệu USD, giảm 9% so với tháng trước, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 71 triệu USD, giảm 30% so với tháng trước, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 02 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 222 triệu USD, giảm 4%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 173 triệu USD, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước[5]. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 02 ước đạt trên 495,7 tỷ đồng, giảm 9,9% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước; luỹ kế 02 tháng đầu năm ước đạt gần 1.046,6 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: vận tải hành khách tăng 12%; vận tải hàng hóa tăng 14%; dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 32%.
Hoạt động tín dụng ngân hàng ổn định. Đến 29/02/2020, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 75.420 tỷ đồng, tăng 2,6% so với 31/12/2019; tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 58.500 tỷ đồng, giảm 1% so với 31/12/2019; tỷ lệ nợ xấu chiếm khoảng 0,78% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn[6]; mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định; đã thực hiện tích cực các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn[7].
Tổng thu ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm đạt trên 3.739 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa ước đạt 1.167 tỷ đồng, tăng 18,9%; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 150 tỷ đồng, tăng 24,8%; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt hơn 2.364 tỷ đồng tăng 43,7% ... Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 2 tháng đầu năm ước đạt 2.147 tỷ đồng, giảm 20,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: chi phát triển kinh tế ước đạt 877 tỷ đồng, giảm 23,6%; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt trên 1.261 tỷ đồng, tăng 22% ...
4. Về phát triển doanh nghiệp
        Trong tháng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 55 doanh nghiệp (đạt 161,76% so với cùng kỳ năm trước)26 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đạt 325% so với cùng kỳ năm trước) với tổng vốn đăng ký mới gần 617,8 tỷ đồng (đạt 161,47% so với cùng kỳ năm trước). Cấp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 125 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, quỹ tín dụng nhân dân (đạt 140,45% so với cùng kỳ năm trước); đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho 09 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 13 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tự giải thể và chấm dứt hoạt động. Toàn tỉnh, hiện có 7.168 doanh nghiệp và 885 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động, với vốn đăng ký trên 76.248,3 tỷ đồng.
5. Lĩnh vực văn hóa – xã hội
      Ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19, hướng dẫn học sinh tự ôn tập, tự học ở nhà trong thời gian tạm nghỉ; thực hiện vệ sinh trường, lớp sẵn sàng đón trẻ em, học sinh trở lại trường. Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ; các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ đã tập trung ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phục vụ đời sống, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Ngành Y tế triển khai tích cực các hoạt động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng; thiết lập, duy trì các đội phản ứng nhanh đáp ứng với dịch bệnh; thường trực, phòng chống dịch tại các cơ sở y tế khi có dịch xảy ra; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về tiếp nhận và cách ly tập trung người nước ngoài nhập cảnh, công dân Việt Nam đến từ vùng có dịch Covid 19 vào tỉnh Thái Bình. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc đón tiếp, chăm sóc, điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế được đảm bảo, không để xảy ra tai biến nghiêm trọng. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngành y tế tiếp tục được quan tâm.
Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được duy trì thực hiện đầy đủ kịp thời. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch Covid-19, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị, địa phương hướng dẫn doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng lao động nước ngoài báo cáo số lượng lao động nước ngoài đang sử dụng (đặc biệt là lao động Trung Quốc), thường xuyên cập nhập tình hình biến động lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền. Tình hình việc làm của người lao động trong các doanh nghiệp ổn định. Trong tháng, tạo việc làm mới cho khoảng 2.800 người, trong đó lao động đi xuất khẩu 110 người, thực hiện chính sách trợ cấp thất nghiệp cho 257 trường hợp. Tiếp nhận 289 hồ sơ chính sách người có công, đã giải quyết 147 hồ sơ, đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.
Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông tích cực triển khai các nội dung chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình; triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, quản lý lễ hội trong dịp đầu xuân... Phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể dục thể thao thành tích cao tiếp tục được quan tâm phát triển. Hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình được thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng và phản ánh được toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.
6. Công tác cải cách hành chính và đảm bảo quốc phòng an ninh
Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền tiếp tục được chỉ đạo thực hiện. Hoạt động đường dây nóng của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ Phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố tiếp tục được duy trì hiệu quả. Trong tháng, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 5.393 hồ sơ, đã giải quyết 3.965 hồ sơ, trong đó: giải quyết trước hạn 3.273 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 690 hồ sơ; giải quyết quá hạn 02 hồ sơ. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nền nếp.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được đảm bảo tốt. Công tác phòng chống tội phạm được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được quan tâm, hoàn thành 100% chỉ tiêu đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng luật.
Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020 tỉnh Thái Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình trân trọng báo cáo./.
 

[1] Tổng đàn lợn ước đạt 785.000 con, tăng 0,64%; đàn gia cầm khoảng 14,4 triệu con, tăng khoảng 0,35%; đàn trâu bò có khoảng 55.950 con.

[2] Giá lợn thị: 70-82 nghìn đồng/kg, giá gà thịt công nghiệp 18-22 nghìn đồng/kg.

[3] Đã thực hiện tiếp vắc xin bổ sung với tổng số 33.650 liều các loại; thực hiện cấp 837 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, 12 giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật, kiểm soát 27 phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

[4] Một số nhóm hàng tăng cao như: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 15,22%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,2%; Giáo dục tăng 7,79%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 4,47%.

[5] Một số mặt hàng xuất khẩu tăng như: Xơ sợi dệt tăng 13%; Hàng thủy sản tăng 72%; Sản phẩm gốm, sứ tăng 120%. Một số khác giảm như: Sản phẩm mây tre cói thảm giảm 87%; Sản phẩm gốm sứ giảm 13%; Hàng dệt may giảm 1%...

[6]Không bao gồm dư nợ, nợ xấu của Ngân hàng Phát triển chi nhánh Thái Bình.

[7] Trong tháng, song song với điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, các tổ chức tín dụng đã thực hiện gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ cho gần 150 khách hàng; miễn giảm trên 600 triệu đồng tiền lãi vay cho khách hàng vay vốn.


Tác giả: Văn phòng UBND tỉnh
Nguồn:Văn phòng UBND tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết