Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 146
Tháng 08 : 3.755
Quý 3 : 12.919
Năm 2022 : 78.255
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 (BC tháng 3)

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 4,59% (cả nước +4,48%) ; trong đó, Khu vực nông lâm, thủy sản tăng 1,78% (cả nước +3,16%); công nghiệp xây dựng 7,98% (cả nước +6,3%) (công nghiệp tăng 8,81%; cả nước +6,5%); dịch vụ tăng 3,59% (cả nước +3,34%).

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2021

1. Về phát triển kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 4,59% (cả nước +4,48%) ; trong đó, Khu vực nông lâm, thủy sản tăng 1,78% (cả nước +3,16%); công nghiệp xây dựng 7,98% (cả nước +6,3%) (công nghiệp tăng 8,81%; cả nước +6,5%); dịch vụ tăng 3,59% (cả nước +3,34%).

1.1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản và xây dựng nông thôn mới

Tình hình sản xuất nông, lâm, thủy sản tương đối ổn định, đạt kết quả tích cực. Giá trị sản xuất toàn ngành quý I năm 2021 ước đạt 6.428 tỷ đồng, đạt 22,6% kế hoạch năm, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông đạt 36.354 ha, vượt kế hoạch 354 ha; năng suất và sản lượng hầu hết các loại cây màu vụ đông tăng nhẹ hoặc tương đương cùng kỳ năm 2020[1]. Tổng diện tích lúa Xuân đạt 76.268 ha, vượt 1.768 ha (+2,37%) so với kế hoạch; trong đó cấy máy đạt 8.067 ha, tăng gấp đôi so với vụ Xuân năm 2020. Cơ cấu giống lúa chuyển dịch tích cực; giống chất lượng cao chiếm khoảng 50%, lúa lai chiếm khoảng 10% tổng diện tích. Nhìn chung, lúa xuân sinh trưởng và phát triển đồng đều; đến nay, một số trà lúa sớm đã đẻ nhánh. Các cơ quan chuyên môn tích cực theo dõi, hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm bón, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Sản xuất cây màu vụ Xuân tiếp tục được đẩy mạnh: toàn tỉnh gieo trồng được 14.943 ha, đạt 93,4%  kế hoạch, tăng 2,8% so với cùng kỳ; diện tích đã thu hoạch 2.370 ha, chiếm 16,2% tổng diện tích gieo trồng. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt ước đạt 3.019 tỷ đồng, đạt 25,1% kế hoạch năm, tăng gần 1% so với cùng kỳ.

Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được triển khai tích cực và đạt kết quả bước đầu. Vụ xuân 2021, các địa phương đã thực hiện chuyển đổi được trên 433 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác hoặc nuôi trồng thủy sản[2]. Chương trình xây dựng cánh đồng lớn tiếp tục được chỉ đạo thực hiện. Vụ xuân 2021, có 190 cánh đồng lớn[3] với tổng diện tích gần 6.000 ha, giảm 6 cánh đồng tương đương diện tích trên 150 ha so với vụ Vuân năm 2020. Diện tích được bao tiêu sản phẩm đạt trên 4.000 ha[4], giảm 258 ha so với vụ Xuân năm 2020[5].

Thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi có phần chững lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và một số dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm (dịch tả lợn châu Phi...), nên công tác tái đàn còn gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, tại thời điểm tháng 3/2021, tổng đàn trâu bò ước đạt 56,6 nghìn con, tăng 1%; tổng đàn gia cầm ước đạt 13,9 triệu con, giảm 1,4%; tổng đàn lợn ước đạt trên 688 nghìn con, giảm 0,35%. Từ đầu năm đến nay, không xuất hiện những ổ dịch lớn[6]  trên đàn gia súc, gia cầm. Công tác tiêm phòng vắc xin, vệ sinh tiêu độc khử trùng được triển khai thực hiện tốt[7]. Chăn nuôi trang trại được duy trì với 837 trang trại và khoảng 250 nghìn nông hộ chăn nuôi. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 2.165 tỷ đồng, đạt 22,5% kế hoạch năm, tăng 2% so với cùng kỳ.

Nuôi trồng và khai thác thủy hải sản phát triển ổn định. Các hộ nuôi trồng tích cực thu hoạch sản phẩm đạt tiêu chuẩn thương phẩm, đồng thời thực hiện vệ sinh, cải tạo ao đầm để chuẩn bị cho vụ nuôi thả mới. Nuôi cá lồng được duy trì phát triển với 611 lồng nuôi, tương đương thể tích gần 66.000 m3, tăng 09 lồng nuôi so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất giống được quan tâm phát triển; sản lượng đến nay đạt khoảng 13 triệu con giống. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát diện tích trồng lúa hiệu quả thấp và các bãi bồi ven sông để chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản. Quý I, điều kiện thời tiết thuận lợi để các đoàn tàu vươn khơi, bám biển; toàn tỉnh hiện có 796 tàu cá với công suất 136.482 CV, trong đó số tàu đã đăng ký là 720 tàu, đạt 90,4%. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 62,6 nghìn tấn, tăng khoảng 4%, trong đó: cá 24,8 nghìn tấn, tăng 2,2%; tôm 0,6 nghìn tấn, tăng 1,9%; thủy sản khác 37,2 nghìn tấn, tăng 5,2%. Giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 1.133 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch năm, tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Hoạt động trồng và bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu, đến ngày 11/03/2021 toàn tỉnh đã trồng được trên 1,12 triệu cây xanh các loại. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021, thực hiện tốt dự án Phục hồi và phát triển rừng ven biển tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020.

Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, hiện nay đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, công nhận “Tỉnh Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020”. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tích cực chỉ đạo triển khai; đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 với 17 sản phẩm đạt hạng 4 sao của 12 chủ thể.

Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai được chỉ đạo thực hiện; công tác vận hành công trình thuỷ lợi đảm bảo điều tiết nước hợp lý cho sản xuất và dân sinh; công tác duy tu, bảo dưỡng, xây dựng, nâng cấp đê, kè, cống được chú trọng; thường xuyên kiểm tra và tổ chức đánh giá hiện trạng đê điều, vật tư dự trữ phòng chống thiên tai; thường trực khép kín 24/24 giờ theo dõi thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời. Trong quý I, đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 03 vụ vi phạm Luật đê điều trên địa bàn.

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường. UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho 04/08 huyện, thành phố[8]; chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát, báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và chuẩn bị lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Các cơ quan chuyên môn tích cực rà soát, thực hiện Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024; công tác thẩm định, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư; tiếp tục thực hiện dự án Tăng cường quản lý đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) tỉnh Thái Bình; tích cực triển khai các nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước, khoáng sản và các nhiệm vụ gắn với kinh phí sự nghiệp môi trường; tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường, đồng thời đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh khắc phục các tồn tại, vi phạm về tài nguyên, môi trường.

 

[1] Năng suất ngô đạt 57,8 tạ/ha, tăng 1,3%; Năng suất khoai lang đạt 122,5 tạ/ha, tăng 1,6%; Năng suất rau các loại đạt 229,6 tạ/ha, tăng 1,1%...

[2] Trong đó: Chuyển sang trồng cây hàng năm 356 ha; Chuyển sang trồng cây lâu năm 38 ha; Chuyển sang nuôi trồng thủy sản 40 ha.

[3] 164 cánh đồng lúa và 26 cánh đồng màu.

[4] 3.875 ha lúa và 202 ha rau màu.

[5] Nguyên nhân số lượng và diện tích cánh đồng lớn giảm chủ yếu là do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ nông sản nên một số doanh nghiệp đã cắt giảm liên kết để cân đối cung cầu.

[6] Trong quý I, đã xuất hiện dịch bệnh viêm da nổ cục trên một số đàn bò tại 13 xã của 08 huyện, thành phố với tổng số trâu, bò bị nhiễm là 57/195 con trâu, bò bị nhiễm; dịch bệnh thông thường trên đàn lợn xuất hiện rải rác ở một số địa phương. Song nhìn chung, tình hình dịch bệnh đã được xử lý và không để lây lan trên diện rộng.

[7] Trước diễn biến của dịch bệnh viêm da nổi cục ở bò, tỉnh đã thực hiện cấp 20 tấn hóa chất hỗ trợ các địa phương thực hiện khử trùng. Đến này 10/3/2021, các địa phương đã sử dụng hết 409 lít hóa chất và trên 5,7 tấn vôi bột. Số lượng vắc xin bổ sung đã tiêm trên 122 nghìn liều các loại.

[8] Gồm: thành phố Thái Bình, các huyện:  Đông Hưng, Quỳnh Phụ và Thái Thụy.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết