Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 1.304
Tháng 05 : 30.603
Quý 2 : 104.936
Năm 2024 : 167.225
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả hoạt động đối ngoại năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Thực hiện Công văn số 4538/BNG-CNV ngày 29/10/2021 của Bộ Ngoại giao về việc báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình báo cáo như sau:

I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là tình hình đại dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, kéo dài trên toàn cầu và tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội.

Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 57.112 tỷ đồng, tăng 6,68% so với năm 2020 (kế hoạch năm tăng 9,1%); trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 13.147 tỷ đồng, tăng 2,62%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 23.388 tỷ đồng, tăng 12,04%; khu vực dịch vụ ước đạt 16.922 tỷ đồng, tăng 3,17% so với năm 2020.

Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) toàn tỉnh ước đạt 169.712 tỷ đồng, tăng 9,77% so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế (tính theo giá hiện hành): Ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 23,33%; ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 40,85%; các ngành dịch vụ chiếm 29,64% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,18%. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người năm 2021 ước đạt 52,5 triệu đồng, tăng 4,2 triệu đồng so với năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 20.237,7 tỷ đồng, đạt 138,2% dự toán, tăng 4,6% so với năm 2020; tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 16.774,8 tỷ đồng, đạt 137,5% dự toán, bằng 99,2% so với năm 2020.

Năm 2021, do có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự tác động mạnh mẽ của COVID-19 lên nền kinh tế nói chung và lĩnh vực đối ngoại nói riêng, các hoạt động đối ngoại của tỉnh phải cắt giảm mạnh mẽ. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, công tác đối ngoại của tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như công tác đối ngoại chung của cả nước.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH VỀ TRIỂN KHAI ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG, ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI NGOẠI VÀ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC:

Năm 2021, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, quán triệt các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác đối ngoại và ban hành các báo cáo, văn bản sau: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW về ngoại giao kinh tế; Báo cáo công tác đối ngoại; Báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quy chế 272, Kết luận 33 và Chỉ thị 38 của Bộ Chính trị khóa XI, XII; Báo cáo thực hiện kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam”; Hướng dẫn số 02-HD/BCĐ ngày 23/3/2021 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về công tác thông tin đối ngoại năm 2020.

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2020:

1. Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào:

Đoàn ra:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm đoàn đi công tác nước ngoài, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Tỉnh ủy, cắt giảm số lượng đoàn ra năm 2021. Căn cứ Kế hoạch đoàn ra năm 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, tỉnh Thái Bình được phê duyệt, điều chỉnh còn 01 đoàn ra do Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đi ký kết, thúc đẩy quan hệ hữu nghị với tỉnh Xay nhạ bu ly, CHDCND Lào. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên năm 2021, tỉnh Thái Bình không tổ chức đoàn ra cấp tỉnh.

Tính đến ngày 01/12/2021, UBND tỉnh cử 02 cán bộ đi học Thạc sỹ tại nước ngoài theo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực của Nhật Bản và Chương trình Thạc sỹ tại Vương quốc Anh.

Dự kiến từ ngày 12-19/12/2021, Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia Đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức và làm việc tại Hàn Quốc và Ấn Độ, kết hợp xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc.

Đoàn vào:

Tính đến ngày 01/12/2021, số lượng đoàn vào tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020 do tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Qua hồ sơ gửi vào Ủy ban nhân dân tỉnh, toàn tỉnh có 10 đoàn với 25 lượt người nước ngoài vào làm việc tại tỉnh (giảm 12 đoàn, 38 lượt người so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, số đoàn vào làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh là 06 đoàn với 15 lượt người; làm việc với các sở, ngành, địa phương, đơn vị là 04 đoàn với 10 lượt người. Các đoàn do lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp, gồm: Đại sứ Israel tại Việt Nam; nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc; đoàn Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam; Đoàn công tác của Tổ hợp Samsung Điện tử Việt Nam. Các đoàn vào làm việc với các sở, ban, ngành trong tỉnh chủ yếu là các đoàn chuyên gia y tế, nông nghiệp, giáo dục... đến tìm hiểu, hợp tác, làm việc với các đơn vị trong tỉnh.  

Việc quản lý các đoàn người nước ngoài vào làm việc trong tỉnh được thực hiện theo đúng quy định, có đăng ký chương trình, nội dung, thành phần và thời gian làm việc cụ thể. Đối với các đoàn vào trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19, các đoàn khách luôn tuân thủ đúng các quy định của Chính phủ và của tỉnh về phòng chống dịch.


Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết