Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 1.245
Tháng 05 : 30.544
Quý 2 : 104.877
Năm 2024 : 167.166
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022

Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước đạt 13.853 tỷ đồng, tăng 7,44% so với cùng kỳ năm 2021[1]. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 41.868 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 6.761 tỷ đồng, tăng 2,4%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 27.357 tỷ đồng, tăng 13,5% và khu vực dịch vụ ước đạt 7.750 tỷ đồng, tăng 5,4%.

Cơ cấu kinh tế (theo giá hiện hành): ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,14%; ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 41,91%; ngành dịch vụ chiếm 31,01%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,94%.

[1] Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 3.023 tỷ đồng, tăng 2,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 5.683 tỷ đồng, tăng 11,01% (công nghiệp 3.972 tỷ đồng, tăng 13,68%; xây dựng 1.711 tỷ đồng, tăng 5,25%); khu vực dịch vụ ước đạt 4.315 tỷ đồng, tăng 5,57%.

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022

1. Về phát triển kinh tế

Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước đạt 13.853 tỷ đồng, tăng 7,44% so với cùng kỳ năm 2021[1]. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 41.868 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 6.761 tỷ đồng, tăng 2,4%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 27.357 tỷ đồng, tăng 13,5% và khu vực dịch vụ ước đạt 7.750 tỷ đồng, tăng 5,4%.

Cơ cấu kinh tế (theo giá hiện hành): ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,14%; ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 41,91%; ngành dịch vụ chiếm 31,01%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,94%.

1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; xây dựng nông thôn mới

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 6.761 tỷ đồng, đạt 23,3% kế hoạch, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt ước đạt 2.823 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông đạt 36.745 ha, đạt 100,8% kế hoạch, năng suất hầu hết các loại cây trồng cao hơn năm trước[2]. Lúa Xuân bị ảnh hưởng thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài đầu năm[3], nhưng nhìn chung công tác gieo cấy vẫn bảo đảm đúng thời vụ và phát triển tốt; tổng diện tích gieo cấy đạt 75.331 ha[4], giảm 937 ha so với vụ Xuân năm 2021; diện tích trồng lúa kém hiệu quả chuyển đổi sang các loại cây trồng khác hoặc nuôi trồng thủy sản đạt 321,8 ha[5]. Tổng diện tích lúa cấy bằng máy đạt 12.399 ha, tăng 4.333 ha, gấp hơn 1,5 lần so với vụ Xuân năm 2021[6]. Diện tích cây màu Xuân đã trồng là 15.033 ha, đạt 100,22% kế hoạch, thấp hơn 0,5% so với cùng kỳ, trong đó diện tích đã thu hoạch 4.785 ha, chiếm 31,8% diện tích gieo trồng. Chương trình sản xuất theo “cánh đồng lớn”, cánh đồng có liên kết tiếp tục được chỉ đạo thực hiện; vụ Xuân năm 2022, toàn tỉnh có 153 cánh đồng với diện tích 5.259,6 ha[7], trong đó 2.646 ha diện tích có liên kết sản xuất và được bao tiêu sản phẩm.

Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 2.251 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2021. Quy mô đàn vật nuôi cơ bản ổn định; các địa phương chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi phát triển để tái đàn sau Tết Nguyên đán. Tổng đàn trâu, bò ước đạt 57 nghìn con, tăng 0,7%; tổng đàn lợn ước đạt 690 nghìn con, tăng 0,25%; tổng đàn gia cầm ước đạt 13,6 triệu con, giảm 2,15% so với cùng kỳ năm trước[8]. Công tác kiểm soát, giám sát dịch bệnh, tiêm phòng vắc-xin, vệ sinh tiêu độc khử trùng được triển khai thực hiện tốt[9]. Công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được thực hiện theo đúng quy trình[10]. Chăn nuôi trang trại được duy trì với 2.390 trang trại[11] và khoảng 250 nghìn nông hộ chăn nuôi.

Giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 1.185 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2021. Hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản phát triển ổn định. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 63,8 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ[12]. Thực hiện tốt công tác vệ sinh, cải tạo ao đầm[13]. Thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất giống, các điểm nuôi cá lồng trên sông; toàn tỉnh hiện có 633 lồng, tăng 22 lồng, sản xuất 18,57 triệu giống bột giống thủy sản, tăng 32,6% so với cùng kỳ. Đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi thủy sản trong ao bán nổi giai đoạn 2022-2025[14]. Duy trì năng lực khai thác thủy sản; toàn tỉnh hiện có 730 tàu cá với công suất 138.898 CV[15], trong đó số tàu đã đăng ký là 720 tàu, đạt 98,6%; số tàu lắp máy giám sát hành trình 176/186 tàu, đạt 94,6%.

Công tác bảo vệ, phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo. Hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần, đến ngày 31/3/2022, toàn tỉnh đã trồng trên 1,8 triệu cây nhân dân nội đồng. Tiếp tục thực hiện tốt Dự án phục hồi và phát triển rừng ven biển giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đến nay, đã có 15 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao[16]. Tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống đèn điện "Thắp sáng đường quê" và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Tổ chức thành công các cuộc hội thảo, tọa đàm về nông nghiệp, nông thôn[17]; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Phát triển nông thôn Hàn Quốc tổ chức thành công lễ khởi động Dự án “Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo vùng Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam”.

1.2. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường và phòng chống thiên tai

Công tác quản lý tài nguyên, nhất là đất đai, bảo vệ môi trường được tăng cường. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của 08/08 huyện, thành phố; đã sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 và Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh[18]. Thực hiện các thủ tục đất đai bảo đảm theo quy định[19]; duy trì tốt công tác đo đạc bản đồ, tích cực triển khai các nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước và khoáng sản, bảo vệ môi trường; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường[20]; tiếp tục triển khai đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt; nhiều cách làm sáng tạo đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Công tác phòng chống thiên tai được quan tâm chỉ đạo thực hiện; thường trực theo dõi diễn biến mực nước và công tác điều hành, vận hành công trình thủy lợi; bảo đảm chất lượng nước cho sản xuất và dân sinh. Thường xuyên kiểm tra các công trình đê điều và vật tư dự trữ phòng chống thiên tai; theo dõi, cập nhật các thông tin về diễn biến của thiên tai, gió mùa.

1.3. Sản xuất công nghiệp và xây dựng

Ngay từ đầu năm, Tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2022”; Hội nghị gặp mặt, chúc Tết các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh; Lễ khởi công, động thổ một số dự án đầu tư[21] tạo khí thế thi đua sản xuất, góp phần quảng bá môi trường đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đồng thời, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, trọng điểm[22]; do vậy, khu vực công nghiệp - xây dựng duy trì ổn định và phát triển với tổng giá trị sản xuất ước đạt 27.357 tỷ đồng, đạt 21,2% kế hoạch, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Sản xuất công nghiệp có chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 20.847 tỷ đồng, đạt 21,8% kế hoạch, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng với giá trị sản xuất ước đạt 19.502 tỷ đồng, tăng 17%; công nghiệp khai thác ước đạt 99 tỷ đồng, giảm 11,4%; sản xuất truyền tải và phân phối điện, sản xuất đá lạnh ước đạt 1.128 tỷ đồng tăng 8,1%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 118 tỷ đồng, tăng 3,7%. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác lập Quy hoạch tỉnh được chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện. Hoàn thành dự thảo Quy hoạch tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (ngày 12/01/2022), báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (ngày 16/3/2022) và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ngày 30/3/2022); hiện nay, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện dự thảo để triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung và triển khai quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế[23]. Tập trung huy động, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư xây dựng Khu kinh tế và các khu công nghiệp[24]. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp[25] cơ bản ổn định, đạt kết quả khá với giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 12.929 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở được duy trì thực hiện bảo đảm các quy định pháp luật; triển khai các thủ tục đầu tư một số dự án phát triển nhà ở theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt[26]. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 6.510 tỷ đồng, đạt 19,5% kế hoạch, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; giao kế hoạch vốn đầu tư công và thông báo đến các chủ đầu tư sớm để triển khai thực hiện; ban hành các văn bản chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá kết quả giải ngân năm 2021; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; tỷ lệ giải ngân quý I/2022 ước đạt 33,92% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao[27]. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh[28]; rà soát, đề xuất các bộ, ngành trung ương danh mục lĩnh vực dự kiến đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội[29]. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (giá hiện hành) ước đạt 10.371 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ.

 

[1] Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 3.023 tỷ đồng, tăng 2,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 5.683 tỷ đồng, tăng 11,01% (công nghiệp 3.972 tỷ đồng, tăng 13,68%; xây dựng 1.711 tỷ đồng, tăng 5,25%); khu vực dịch vụ ước đạt 4.315 tỷ đồng, tăng 5,57%.

[2] Năng suất ngô đạt 58,02 tạ/ha, tăng 1,3%; năng suất khoai lang đạt 122,69 tạ/ha, đậu tương đạt 15,2 tạ/ha, đều tăng 0,1%; năng suất rau các loại đạt 165,9 tạ/ha, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

[3] Từ cuối tháng 01 đến đầu tháng 02 năm 2022, đặc biệt đợt rét hại, kèm theo mưa rào từ ngày 19-22/02/2022

[4] Trong đó, diện tích cấy lúa chất lượng cao đạt 36.676,4 ha, chiếm 48,24%.

[5] Diện tích chuyển sang trồng cây hàng năm là 284,92 ha, trồng cây lâu năm là 21,4 ha, nuôi trồng thủy sản là 15,48 ha

[6] Các huyện có diện tích cấy máy nhiều: Đông Hưng 4.000 ha, Kiến Xương 2.920 ha, Quỳnh Phụ 2.450 ha.

[7] Gồm: 127 cánh đồng lúa (diện tích 4.857,4 ha) và 26 cánh đồng màu (diện tích 402,2 ha) tại 92 xã.

[8] Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[9] Trong quý I/2022, bệnh dịch tả lợn Châu phi phát sinh tại 02 xã với tổng số lợn ốm, chết tiêu hủy là 1.127 con.

[10] Đã kiểm tra và cấp 2.035 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, 12 giấy kiểm dịch sản phẩm động vật; Trạm kiểm dịch động vật Cầu Nghìn đã rà soát trên 195 phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật...

[11] Trang trại quy mô nhỏ 1.871 (78,28%), quy mô vừa 466 (19,5%); quy mô lớn 53 trang trại (2,22%).

[12] Sản lượng nuôi trồng ước đạt 38,3 nghìn tấn, tăng 2,6%; sản lượng khai thác ước đạt 25,5 nghìn tấn, tăng 2,5%.

[13] Diện tích nước lợ, ngọt đã cải tạo 9.574,25 ha, đạt 77,34%; 100% diện tích nuôi nước mặn cải tạo ngay sau khi thu hoạch

[14] Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

[15] Gồm tàu cá có chiều dài lớn nhất L >= 15m: 186 tàu; chiều dài từ 12-15m: 205 tàu; chiều dài 6-12m: 339 tàu.

[16] Tính đến hết năm 2021 có 15, gồm: Thụy Phúc, Thụy Chính, Thụy Liên, Thụy Ninh (Thái Thụy); Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ); Tây Giang (Tiền Hải); Nguyên Xá (Vũ Thư); Hồng An, Tiến Đức, Hòa Bình (Hưng Hà); Bình Định, Vũ Ninh, Vũ Hòa, Bình Thanh, Nam Bình (Kiến Xương); quý I/2022 đang thẩm định 05 xã.

[17] Hội thảo quốc tế mô hình kinh tế nông nghiệp và khu dân cư nông thôn Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Tọa đàm chuyên đề "Phát triển kinh tế nông thôn, không gian khu vực nông thôn kết nối với không gian đô thị"; Tọa đàm “Phát triển nông nghiệp sinh thái, đa giá trị gắn kết với du lịch, vai trò của doanh nghiệp trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm”

[18] Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND và Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND cùng ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh.

[19] Cơ quan chuyên môn đã thẩm định, trình UBND tỉnh 53 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh, gia hạn sử dụng đất, thu hồi đất với diện tích 113,58 ha; 24 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với diện tích 75,31 ha…

[20] Cơ quan chuyên môn phối hợp công an tỉnh kiểm tra khai thác cát trên sông Trà lý, xác minh khai thác cát trên sông Hồng

[21] Dự án Nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam, dự án Nhà máy Ohsung Vina, dự án xây dựng và kinh doanh cho thuê nhà xưởng Nam Tài (tại KCN Liên hà Thái), Nhà máy chế biến thực phẩm sạch (xã Quỳnh Trang, Quỳnh Phụ); dự án tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình

[22] Kiểm tra tiến độ thi công Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, Dự án Cải tạo nâng cấp đường 221A; đốt dầu lần đầu tổ máy phát điện số 1 Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (ngày 23/02)…

[23] Hoàn thiện theo Thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy về chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; tiến hành lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 KCN - đô thị - dịch vụ Tân Trường trong Khu kinh tế

[24] Quý I/2022, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án (FDI) với vốn đầu tư đăng ký 906 tỷ đồng; lũy kế đến tháng 3/2022, có 302 dự án đầu tư vào Khu kinh tế và các khu công nghiệp với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 103.104,2 tỷ đồng (tổng số vốn đầu tư thực hiện 59.898 tỷ đồng, đạt 58,1% vốn đăng ký).

[25] Đến tháng 3/2022 có 214 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại KKT và các KCN.

[26] Dự án phát triển nhà ở khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu xã Tây Lương, xã Nam Chính - huyện Tiền Hải; Dự án phát triển nhà ở khu dân cư giáp UBND xã phú Xuân, tại xã Đông Hòa - thành phố Thái Bình…

[27] Theo Báo cáo số 2192/BC-BKHĐT ngày 04/4/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

[28] Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thaco-Thái Bình, KCN Liên Hà Thái; Dự án nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam tại KCN Liên Hà Thái, KCN Phúc Khánh; Dự án sản xuất tấm Modun pin năng lượng mặt trời của Công ty China New Energy Industry Group Limíted tại KCN Gia Lễ; Dự án nâng cấp, cải tạo đường 217 (ĐT.396B) từ cầu Hiệp đến Quốc lộ 39, giai đoạn 2; Dự án xây dựng tuyến đường ĐT.455 (đường 216 cũ) đoạn từ đường Thái Bình-Hà Nam đến đường vào UBND xã Tây Đô, huyện Hưng Hà; Dự án Cải tạo nâng cấp đường ĐT.452 (đường 224 cũ), giai đoạn 1; Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường cứu hộ, cứu nạn ĐH.91 từ xã Thái Giang đi xã Thái Dương (đấu nối với QL.39), huyện Thái Thụy - giai đoạn 2; Tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà...

[29] Có 3 danh mục lĩnh vực dự kiến đầu tư từ Chương trình gồm: Nâng cao năng lực một số cơ sở y tế; Hỗ trợ đầu tư Trường cao đẳng chất lượng cao, trọng điểm (Trường Cao đẳng y tế tỉnh Thái Bình); Tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng


Tác giả: Văn phòng UBND tỉnh
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết