Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.187
Tháng 04 : 56.664
Quý 2 : 56.664
Năm 2024 : 118.953
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin và đề xuất nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 4149/UBND-KGVX  ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2020; Văn bản số 831/STTTT-CNTTVT ngày 01/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền ...

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Sáu tháng đầu năm, trong bối cảnh đại dịch Covid 19 diễn biến còn phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, ...
Video hoạt động
Thời tiết