Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 0
Tháng 07 : 1.445
Quý 3 : 1.445
Năm 2020 : 175.628
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016

Chín tháng đầu năm, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng có không ít khó khăn, thách thức; song với sự chỉ đạo, điều hành sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng ...
Video hoạt động
Thời tiết