Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 1.217
Tháng 05 : 30.516
Quý 2 : 104.849
Năm 2024 : 167.138
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023

Ngày 09/01/2024, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 và phát động phong trào thi đua. Dự Hội nghị có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Thị Nụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; tập thể Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

 

Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, sự lãnh đạo thống nhất trong Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng, sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể cũng như nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh; sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, giúp UBND tỉnh tổ chức các hoạt động chung của UBND tỉnh. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính ở địa phương; bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành phát kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn nêu cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở trong giao tiếp, xử lý công việc và thái độ phục vụ tổ chức, công dân. Đã triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nghiêm quy định về kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng; công tác đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua đối với các tập thể, cá nhân được thực hiện dân chủ, minh bạch, đúng quy định; quy chế dân chủ, cải cách hành chính tại Văn phòng được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tốt, giữ gìn vệ sinh cơ quan, trực bảo vệ được duy trì; kiểm soát chặt chẽ khách ra, vào cơ quan liên hệ công tác.

Về công tác Đảng, Đảng bộ Văn phòng luôn quan tâm và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tử tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng nâng cao năng lực, tác phong, phong cách, ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; kịp thời phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Về công tác Công đoàn, trong năm 2023, chất lượng hoạt động Công đoàn không ngừng được đổi mới, nâng cao; duy trì chế độ sinh hoạt theo hướng dẫn của Điều lệ Công đoàn và Công đoàn cấp trên. Quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn kế cận. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Văn phòng khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được trên các mặt công tác, những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời đề xuất và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra thực hiện trong năm 2024.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.    

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm. Để làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, tổng hợp và giúp việc cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đồng chí đề nghị năm 2024, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục quan tâm quán triệt, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng then chốt của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phục vụ hoạt động điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, chính xác, hiệu quả…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hà Tiến Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng khẳng định, Văn phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo xây dựng Đảng bộ, cơ quan Văn phòng trong sạch, vững mạnh, thân ái, đoàn kết; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng, kỷ cương bản lĩnh, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, hiệu quả trong công tác, đoàn kết, thống nhất, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; bám sát chủ đề năm 2024 của Chính phủ “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững” quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao bảo đảm tính chính xách, tính kịp thời xứng đáng với sự tin cậy của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

   Nhân dịp này, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 01 tập thể, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 05 cá nhân của Văn phòng UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh năm 2023.

 

Cũng tại hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2024 giữa các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

 

 


Tác giả: Bùi Thị Thanh
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết