Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 366
Tháng 07 : 36.102
Quý 3 : 36.102
Năm 2024 : 266.344
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tham luận tại Đại hội Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ đề: Một số giải pháp của Đảng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp.

Trong những năm, qua Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Ủy bản nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn; công tác tham mưu tổng hợp, được triển khai một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Các đồng chí đảng ủy viên chủ động định hướng chỉ đạo quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để lãnh đạo khối chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tham mưu ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình phát triển của địa phương; thực hiện tốt vai trò đầu mối, điều phối các vấn đề phối hợp liên ngành; chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, thực hiện thu chi ngân sách đạt kết quả cao...

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với từng sở, ngành, địa phương. Theo đó, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã được cải thiện mạnh mẽ. Hoạt động đồng hành và phát triển doanh nghiệp được các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư ghi nhận, đánh giá cao. Công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ đã được chú trọng; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Hàng năm, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận trung bình trên 30 ngàn văn bản đến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành trên 12.000 văn bản các loại. Các văn bản ban hành đều đúng quy trình, thể thức, có chất lượng, đảm bảo tính pháp lý, chính xác, kịp thời và có tính khả thi cao, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị chương trình, nội dung phục vụ trên 650 cuộc họp của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu, tổng hợp vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tham mưu báo cáo, tổng hợp có lúc còn chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo; công tác phục vụ còn thiếu kinh nghiệm; xử lý tình huống có lúc thiếu linh hoạt.

Từ thực tế trên, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu - tổng hợp trong thời gian tới như sau:

Một là, tích cực nghiên cứu tham gia học tập, cập nhật kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản luật; các văn bản dưới luật, không ngừng tự học tập, tự rèn nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật, tích lũy kiến thức xã hội sâu rộng để tham mưu tổng hợp phục vụ đắc lực giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, Từng cán bộ, đảng viên thường xuyên đổi mới tác phong, lề lối làm việc, xây dựng chương trình làm việc (năm, quý, tháng và hàng tuần) đảm bảo tuân thủ đúng quy chế, quy trình cụ thể; bám sát thực tiễn, phát hiện các vấn đề mới nảy sinh, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật; tích cực phối hợp với các sở ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh và các phòng ban chuyên môn của Văn phòng trong công tác tham mưu tổng hợp nhằm giải quyết tốt các vấn đề có liên quan.

Ba là, Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp. Nhất là trong công tác quản lý điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt chế độ công chức, công vụ. Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác.

Bốn là, Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy của Văn phòng đảm bảo về tiêu chuẩn và số lượng theo quy định theo hướng hiện đại hóa và chuyên môn hóa. Rà soát tính toán việc luân chuyển cán bộ theo mảng phụ trách đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Năm là, Có cơ chế tạo điều kiện cho cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Sáu là, Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để hiện đại hóa nền hành chính nói chung và công sở nói riêng đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới./.


Tác giả: Trần Thị Thu Hằng
Nguồn:Trần Thị Thu Hằng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết