Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.470
Tháng 06 : 27.638
Quý 2 : 148.379
Năm 2024 : 210.668
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh và thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 18/8/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ký ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND tỉnh về việc tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định 2456/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; là đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh (bao gồm cả các Phó Chủ tịch UBND tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ trình UBND tỉnh ban hành quy chế làm việc của UBND cấp tỉnh; văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND cấp tỉnh; tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND  tỉnh; phục vụ hoạt động của UBND tỉnh; tiếp nhận, xử lý, trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những văn bản, hồ sơ do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi, trình (văn bản đến).

Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; định kỳ rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành.

Đồng thời, rà soát nhằm phát hiện vướng mắc, phát sinh về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục và nghiệp vụ hành chính văn phòng trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung; hàng năm, tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ.

Về thực hiện chế độ thông tin, Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ tổ chức quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; xuất bản, phát hành Công báo cấp tỉnh; thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh còn có nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật; hướng dẫn nghiệp vụ hành chính văn phòng.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh gồm có Chánh Văn phòng và không quá 3 Phó Chánh Văn phòng.

Về cơ cấu tổ chức Văn phòng UBND  tỉnh gồm: 13 đơn vị, cụ thể: 10 phòng: Kinh tế, Nội chính, Công thương – Xây dựng – Giao thông, Nông nghiệp – Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tổng hợp,  Phòng Khoa giáo – Văn xã, Phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính, Phòng Công báo - Tin học, Phòng Hành chính – Tổ chức, Phòng Quản trị - Tài vụ; Ban Tiếp Công dân; 02 Trung tâm: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Số lượng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP nằm trong tổng biên chế công chức, lao đồng hợp động và số lượng người làm việc của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hằng năm.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/9/2020./.


Tác giả: Bùi Thị Thanh
Nguồn:Bùi Thị Thanh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết