Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 136
Tháng 08 : 3.745
Quý 3 : 12.909
Năm 2022 : 78.245
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện Dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Thái Bình; Chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022; Kế hoạch số 106/KH-BCH ngày 14/02/2022 của Ban chỉ huy quân sự Thành phố Thái Bình về huấn luyện Dân quân Tự vệ và Hướng dẫn số 123/HD-BCH ngày 15/02/2022 của Ban chỉ huy quân sự Thành phố Thái Bình về  việc huấn luyện lực lượng Dân quân Tự vệ thành phố Thái Bình năm 2022.

Để củng cố, xây dựng lực lượng Dân quân Tự vệ , hàng năm Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, Ban Chỉ huy Quân sự Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Luật Dân quân Tự vệ, nâng cao nhận thức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng, củng cố lực lượng Dân quân Tự vệ tại Văn phòng. Với phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, Ban Chỉ huy Quân sự Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm tốt công tác và tích cực tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng làm tốt việc đăng ký và quản lý công dân trong độ tuổi Dân quân Tự vệ.

 

Trong công tác huấn luyện lực lượng Dân quân Tự vệ đã thường xuyên chú trọng luyện tập các phương án tác chiến thực hành xử lý các tình huống. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật. Bên cạnh đó, lực lượng Dân quân Tự vệ còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp ngày công lao động, thực hiện xây dựng nông thôn mới; vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ diễn tập Dân quân Tự vệ; diễn tập chiến đấu phòng thủ tại hội thao của của Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Thái Bình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Dân quân Tự vệ cũng còn những hạn chế cần khắc phục, như: công tác tập huấn, huấn luyện Dân quân Tự vệ của một số đơn vị chưa cao, chất lượng huấn luyện còn hạn chế; việc xây dựng lực lượng Dân quân Tự vệ trong các phòng, ban, trung tâm còn nhiều khó khăn do yếu tố công việc.

Xác định vị trí, vai trò của lực lượng Dân quân Tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo xây dựng lực lượng Dân quân Tự vệ của Văn phòng có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị; tổ chức biên chế chặt chẽ; trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực; khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu cao.

Coi trọng xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Dân quân Tự vệ; đề xuất ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và quy chế hoạt động của Dân quân Tự vệ coi trọng lãnh đạo phát triển đảng viên trong Dân quân Tự vệ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng chính trị.

Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân Tự vệ; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, huấn luyện Dân quân Tự vệ, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, pháp luật, công tác vận động quần chúng với huấn luyện Dân quân Tự vệ chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng Dân quân Tự vệ tại chỗ, chú trọng huấn luyện phối hợp giữa Dân quân Tự vệ tác chiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, xử lý các tình huống bảo vệ trật tự an ninh xã hội ở cơ sở...

 

Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục có sự đổi mới phương thức tổ chức, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác Dân quân Tự vệ; tổ chức sơ kết, tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng Dân quân Tự vệ văn phòng để rút kinh nghiệm; tiếp tục xây dựng lực lượng Dân quân Tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng ngày càng cao, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.


Tác giả: Trần Ngọc Thái
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Danh sách tin liên quan
Video hoạt động
Thời tiết