Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 131
Tháng 09 : 5.199
Quý 3 : 15.470
Năm 2020 : 189.653
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Tại kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh 12 báo cáo chuyên đề, 20 tờ trình và một số nội dung quan trọng khác. Qua báo cáo thẩm định của các ban của Hội đồng nhân dân, thảo luận tại tổ tại hội trường và phát biểu chất vấn của các đại biểu; Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo, giải trình làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu quan tâm:

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối kết hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thành các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 10,3% so với năm 2018, vượt kế hoạch năm đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước tăng 14%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng các khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 22,5%; công nghiệp và xây dựng đạt 41,9%; thương mại dịch vụ đạt 35,6%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 17.736 tỷ đồng, đạt 134,1% dự toán. Trong đó, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt trên 14.964 tỷ đồng, đạt 140% dự toán, trong đó thu nội địa đạt trên 8.115 tỷ đồng, đạt 128,6% dự toán, chiếm tỷ trọng gần 50% tổng thu ngân sách nhà nước.

Về sản xuất nông nghiệp: cơ cấu giống lúa và phương thức gieo cấy tiếp tục chuyển dịch; chương trình xây dựng cánh đồng lớn, liên kết sản xuất và tiêu thụ trong nông nghiệp được mở rộng; các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh được triern khai thực hiện hiệu quả. Nuôi trồng và khai thác thủy sản phát triển ổn định. Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai được triển khai tích cực, chủ động. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được tăng cường. Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện. Toàn tỉnh có 4 huyện và 263/263 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 huyện còn lại cơ bản đã đạt 9/9 tiêu chí, dự kiến năm 2019 có 7/7 huyện được công nhận nông thôn mới.

Tập trung chỉ đạo công tác triển khai xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và các công trình, dự án trọng điểm khác đã được triển khai thực hiện. Đến nay, Khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp vùng đồng bằng Bắc Bộ đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đã bàn giao cho nhà đầu tư.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được chú trọng quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm còn 2,85%. Quân sự, quốc phòng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thực hiện nghiêm túc; công tác xây dựng chính quyền được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt; triển khai thực hiện hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện, tạo thuận lợi, giảm thời gian cho doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, yếu kém và chỉ ra những giải pháp hữu hiệu để sớm khắc phục trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cảm ơn và tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các báo cáo giám sát của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, chỉ ra các nhiệm vụ và giải pháp tập trung chỉ đạo trong năm 2020 như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đồng thời khuyến khích phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế:

Về sản xuất nông nghiệp, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; kết hợp đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến xây dựng mô hình sản xuất mới trong sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra cây trồng và con vật nuôi chủ lực của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Tiếp tục củng cố, phát triển đàn lợn sau khi bảo đảm an toàn về dịch. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích ưu đãi hỗ trợ thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo”. Tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng tăng trưởng cao, bền vững; từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu thủy, hải sản của tỉnh Thái Bình, tập trung vào 2 đối tượng chính là con tôm và ngao nhằm tạo sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tích cực thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất. Tích cực phối hợp, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh việc xây dựng Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp Thaco - Thái Bình. Xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao công tác quản lý chất lượng nước sạch.

Về phát triển công nghiệp, thực hiện chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo; tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tiến công nghệ, nâng cao trình độ sản xuất; rà soát, cắt giảm các hoạt động sản xuất yếu kém, lạc hậu. Tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết nhanh gọn các thủ tục liên quan đến đầu tư của doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một cách thực chất cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư để phát triển Khu kinh tế Thái Bình. Tích cực phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, đặc biệt các dự án chiến lược và các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại; phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị theo đúng quy hoạch. Thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của tỉnh; phát triển bền vững nguồn hàng xuất khẩu và thị trường xuất khẩu, chú trọng phát triển thị trường nội địa. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Thực hiện tốt công tác phát triển du lịch, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh.

Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm; phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt 5 - 10% so với dự toán giao năm 2020. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; tập trung các nguồn lực để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

2. Phát triển văn hóa, xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân: Tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả ngành giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ và chất lượng lao động qua đào tạo. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ. Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát triển y tế chuyên sâu và y tế dự phòng. Chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra; tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và các vấn đề về môi trường. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; quản lý hiệu quả, chặt chẽ công tác đưa lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài và lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao thành tích các môn thể thao trọng điểm; tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hóa; phát triển các loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên, môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu: Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội về bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng tài nguyên, nhất là tài nguyên đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý đất đai, xử lý nghiêm túc, kịp thời các vi phạm. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm và kiên quyết xử lý các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện triệt để việc thu gom rác thải sinh hoạt ở các khu dân cư về khu rác thải tập trung để xử lý, làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng sinh thái; nâng cao khả năng phòng chống thiên tai đối với tuyến đê biển tỉnh Thái Bình.

4. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, giải quyết 100% thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng của các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp không đúng quy định xảy ra.

5. tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động rà soát, giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân. Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, nhất là thời điểm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác phòng chống thiên tai, lụt bão, cháy nổ. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Tiếp tục thực hiện tốt việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ./.


Tác giả: Trần Thị Thu Hằng
Nguồn: Trần Thị Thu Hằng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Danh sách tin liên quan
Video hoạt động
Thời tiết