Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 377
Tháng 07 : 36.113
Quý 3 : 36.113
Năm 2024 : 266.355
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức, thực hiện thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng thời gian,

hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, công tác thu chi và điều hành ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; bàn và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân đã nghe Ủy ban nhân dân tỉnh trinh bày 3 báo cáo và đề xuất thông qua 22 tờ trình; các ngành trình bày báo cáo chuyên ngành; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình tổ chức hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020; các ban Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh báo cáo giám sát chuyên đề; tập trung thảo luận, chất vấn về những vấn đề được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm. Thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; miễn nhiệm và bầu bổ sung một số Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dân chủ thảo luận và biểu quyết thông qua 27 nghị quyết gồm:

1. Nghị quyết quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Nghị quyết phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình.

3. Nghị quyết phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.

4. Nghị quyết phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.

5. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

6. Nghị quyết nhất trí về chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư xã Nam Trung, huyện Tiền Hải.

7. Nghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy.

8. Nghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long, huyện Tiền Hải.

9. Nghị quyết nhất trí chủ trương đầu tư dự án Phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

10. Nghị quyết quy định hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

11. Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập tỉnh Thái Bình.

12. Nghị quyết phê duyệt mức học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2020 - 2021.

13. Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dụctrong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 - 2021trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

14. Nghị quyết thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

         15. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách kè chống sạt lở và cứng hóa mái bờ sông Kiến Giang đoạn qua Thành phố Thái Bình (từ cầu Phúc Khánh đến Xí nghiệp gạch ngói xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư).

16. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách kè chống sạt lở và cứng hóa mái bờ sông Kiến Giang, đoạn từ xã Vũ Quý đến thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương.

17. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.454 (đường 223) đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao.

18. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và cán bộ cấp xã thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

19. Nghị quyết ban hành quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

20. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020.

21. Nghị quyết sáp nhập tổ dân phố thuộc thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

22. Nghị quyết bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

23. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.

24. Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân  tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

25. Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

26. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

27. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc và trách nhiệm của các đại biểu, của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các đia phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương thể chế hóa nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thành các quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cấp ủy đảng, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, góp ý và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và các địa phương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đẩy mạnh vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh./.


Tác giả: Trần Thị Thu Hằng
Nguồn:Trần Thị Thu Hằng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết