Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 320
Tháng 07 : 36.056
Quý 3 : 36.056
Năm 2024 : 266.298
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA ĐẢNG BỘ VĂN PHÒNG UBND TỈNH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

CỦA ĐẢNG BỘ VĂN PHÒNG UBND TỈNH

6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lây lan, diễn biến phức tạp, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đảng ủy cùng với lãnh đạo cơ quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới lề lối, tác phong, phương pháp làm việc, tăng cường sự phối kết hợp giữa các phòng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ. Chế độ sinh hoạt của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc bảo đảm nề nếp; nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt ngày càng phong phú, phù hợp với tình hình của mỗi đơn vị.

Tình hình tư tưởng của cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ và quần chúng trong cơ quan ổn định, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị đoàn kết, toàn thể cán bộ, Đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. Công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc và trên tinh thần xây dựng cơ quan, đơn vị, đồng chí, đồng nghiệp. Cấp uỷ, lãnh đạo các cấp gương mẫu, quan tâm đến tư tưởng, đời sống tinh thần, điều kiện làm việc của cán bộ, Đảng viên và quần chúng.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ.

Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc; Đại hội Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; Sau đại hội Đảng ủy đã ban hành Quy chế làm việc, Quy chế quản lý đảng viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí đảng ủy viên.

Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra xây dựng: Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát 2 cấp toàn khóa và năm 2020.

Luôn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và sự phối hợp có hiệu quả với lãnh đạo Văn phòng, tập trung chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị với những nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng để lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động khắc phục các hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2020 trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung hoàn thành Chương trình công tác năm 2020 của Đảng bộ, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ 100% các nhiệm vụ được giao, kể cả các nhiệm vụ đột xuất hoặc giao bổ sung.

Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng các hoạt động thiết thực, bằng việc làm gương mẫu, nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong tháng 7/2020, đây cũng là một trong những hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng và hướng về cội nguồn đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; khắc phục, sửa chữa các hạn chế và những vấn đề phát sinh


Tác giả: Bùi Thị Thanh
Nguồn:Bùi Thị Thanh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết