Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 1.245
Tháng 05 : 30.544
Quý 2 : 104.877
Năm 2024 : 167.166
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Chủ để Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc giao năm 2023 sẽ tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động chính bao gồm: Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Xây dựng phổ biến Thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Phát động và tổ chức Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số. Tìm kiếm và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai chuyển đổi số quốc gia. Tổ chức các cuộc thi, hoạt động cộng đồng để nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số. Tổ chức triển lãm về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 mang tinh thần chung là đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức và phù hợp mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023.

Tại Thái Bình, để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 25/9/2023 về Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, chỉ đạo các, cấp, các ngành có hành động cụ thể, thiết thực hướng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia 10-10 với  mục đích nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người dân nói riêng và đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, của tỉnh nói chung; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Qua đó yêu cầu: Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng. Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; bám sát với thực tiễn của mỗi đơn vị, địa phương, phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023;  các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của các cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp; Công tác tổ chức phải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về xuất bản, sở hữu trí tuệ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có những hành động thiết thực trong chuyển đổi số và hưởng hứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Lãnh đạo Văn phòng đã chỉ đạo mỗi cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng phải nhận thức rõ, tích cực thực hiện chuyển đổi số trong giải quyết công việc chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Văn phòng đã ký, ban hành Kế hoạch số 04/KH-VP về chuyển đổi số và triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023; Quyết định số 72/QĐ-VP về thành lập Tổ Chuyển đổi số, Đề án 06 thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình; Quyết định số 73/QĐ-VP về thành lập Tổ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh… đã cử hàng chục cán bộ, công chức, người lao động cơ quan tích cực tham gia các lớp học tìm hiểu, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, Đề án 06, đến nay 20 cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đã hoàn thành lớp tập huấn về Đề án 06, 100% học viên hoàn thành bài thi với kết quả khá, giỏi; thực hiện tuyên truyền Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử Văn phòng…


Tác giả: Đỗ Văn Điều
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết