Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.455
Tháng 06 : 27.623
Quý 2 : 148.364
Năm 2024 : 210.653
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2023

Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức

phiên họp thường kỳ tháng 11/2023

Ngày 29/11/2023, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh họp phiên thường kỳ (mở rộng) do đồng chí Hà Tiến Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng chủ trì; dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư các Chi bộ trực thuộc. Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2023, thống nhất các nội dung như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2023

Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động trách nhiệm, hoàn thành cơ bản các nội dung nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết tháng 11/2023.

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ổn định, nội bộ đoàn kết, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể:

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thành việc tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giải quyết phát sinh, đột xuất; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; đôn đốc các sở, ngành chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh (Tổng số: 26 nội dung gồm: 12 Báo cáo, 14 Tờ trình); hoàn thiện Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham mưu chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Chương trình Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day”; các công việc liên quan đến tổ chức Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023.

Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư; thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình; tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư một số dự án vào Khu kinh tế Thái Bình, khu công nghiệp và các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Đồng ý cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án nhà máy sản xuất rượu Soju tại Việt Nam của Công ty Hitejinro SG Pte.Ltd tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco - Thái Bình; chấp thuận chủ trương đầu tư 1 số dự án tại huyện Hưng Hà và huyện Tiền Hải; chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 1 số dự án tại huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng và Thành phố Thái Bình; đồng ý tiếp nhận 03 dự án tại Khu công nghiệp Cầu Nghìn, huyện Quỳnh Phụ. Tham mưu báo cáo Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kết quả triển khai thực hiện Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Từ ngày 31/10 đến 29/11, Văn phòng đã tiếp nhận gần 2000 văn bản đến; tham mưu UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành hơn 700 văn bản.

Thực hiện tốt việc tham mưu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tháng 11/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã giải quyết: 7.264 hồ sơ (trong đó: 6.887 hồ sơ giải quyết trước hạn, đạt 94,81%; 372 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt 5,12%; 05 hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm 0,07%); 1.585 hồ sơ đang giải quyết.

Việc rà soát các văn bản của UBND tỉnh ban hành trong tháng bảo đảm việc ban hành đúng trình tự, đúng thể thức và đúng quy định, kết quả rà soát văn bản của UBND tỉnh tháng 11/2023: Tổng số văn bản đã rà soát: 937 văn bản. Trong đó: Nhóm 1: 110 văn bản; nhóm 2: 346 văn bản; nhóm 3: 372 văn bản; nhóm 4: 109 văn bản. Qua rà soát không phát hiện văn bản nào ban hành chưa đúng thể thức, thẩm quyền ký, trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Duy trì quản lý vận hành tốt Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; cập nhật đầy đủ, toàn diện, kịp thời các thông tin chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trong tháng 11/2023, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh (TTĐT) đã cập nhật 56 văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 201 tin bài tuyên truyền bám sát hoạt động của lãnh đạo tỉnh, tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12/2023

Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công tác Đảng

Triển khai các nội dung tuyên truyền tại Bản tin Nội bộ tháng 12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tục tăng cường chỉ đạo, thực hiện ứng dụng phần mềm "Sổ tay Đảng viên điện tử Thái Bình”; các ngày Lễ, kỷ niệm trong tháng 12/2023: Ngày Chiến thắng Điện Biên phủ trên không (18/12), Ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam và ngày Hội phòng toàn dân (22/12), ngày Dân số Việt Nam (26/12), Ngày Truyền thống ngày Kế hoạch và Đầu tư (31/12), 195 năm ngày thành lập huyện Tiền Hải.

Tổ chức điểm cầu của Văn phòng kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc, học tập, quán triển Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tổ chức kiểm điểm đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo Văn phòng; tập thể, cá nhân các đồng Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.1. Công tác tham mưu, tổng hợp

Phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đôn đốc hoàn thiện các báo cáo, tờ trình trình Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh; tham mưu đánh giá, kiểm điểm và xếp loại đối với tập thể và cá nhân các đồng chí thành viên Ban Cán sự đảng, Tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu ban hành chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024.

Tham mưu chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Chương trình Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day”; các công việc liên quan đến tổ chức Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023.

Đẩy nhanh thực hiện Đề án di chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh ven sông Trà Lý. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp, dự án lớn, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai dự án điện khí LNG.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh; rà soát, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tỉnh; chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án KCN Hải Long, VSIP; hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện LNG, KCN Dược - Sinh học.

Chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2023. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân của từng dự án; rà soát cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ để bổ sung cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm và một số tuyến đường giao thông liên vùng, liên huyện. Tếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong triển khai các dự án BT, BOT.

Tăng cường các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; chỉ đạo triển khai hiệu quả, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ sau Chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” và các hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư, thương mại. Nắm bắt và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp một cách thực chất, hiệu quả để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động các biện pháp phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở các cấp học; thực hiện quản lý các nhiệm vụ khoa học, công nghệ bảo đảm theo quy định; các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chính sách bảo đảm an sinh xã hội.Tiếp tục tham mưu đón tiếp các đoàn khách nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh và cho phép các đoàn của tỉnh đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, công vụ trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Hoàn thành trình HĐND tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt, hiệu quả đối với các loại tội phạm; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự đối với vụ việc có dấu hiệu phức tạp. Đẩy mạnh thực hiện các nội dung thuộc Đề án 06.

Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng tự do dân chủ để gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo môi trường thu hút đầu tư an toàn, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2.2. Công tác lãnh đạo các hoạt động của cơ quan Văn phòng 

Các phòng, ban, trung tâm tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2023; các chi bộ tổ chức đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2023; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền, công tác Công đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024./.


Tác giả: Bùi Thị Thanh
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết