Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 1.504
Tháng 06 : 27.672
Quý 2 : 148.413
Năm 2024 : 210.702
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023

Ngày 01/10/2023, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh họp phiên thường kỳ (mở rộng) do đồng chí Hà Tiến Thăng, Bí thư Đảng ủy chủ trì; dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng, Phó và chuyên viên có liên quan thuộc Văn phòng. Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2023, thống nhất các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 9/2023

1. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng

Tiếp tục thông tin tuyên truyền phản ảnh kịp thời các vấn đề thời sự, chính trị; các chủ trương, chính sách, văn bản mới ban hành của Trung ương, của tỉnh, của cấp ủy, cơ quan, đơn vị tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng bộ; tiếp tục tăng cường chỉ đạo, thực hiện ứng dụng phần mềm "Sổ tay Đảng viên điện tử Thái Bình”.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.1. Công tác tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thành việc tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tham mưu lịch công tác của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh bảo đảm kịp thời, khoa học; hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thái Bình trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt; hoàn thiện báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; đôn đốc thực hiện chương trình công tác tháng 9/2023; phối hợp hoàn thiện các nội dung tại kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh Khóa XVII tổng hợp các nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành chậm chưa hoàn thành.

Tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản và kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2023; triển khai các biện pháp trọng tâm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không theo quy định và không khai báo (IUU). Đôn đốc các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao để đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất thu ngân sách.

Tham mưu các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực đầu tư công; công tác đôn đốc thu ngân sách; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo; tham mưu một số dự án phát triển nhà ở và đồ án quy hoạch phân khu tại Khu kinh tế; công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị triển khai khảo sát Chỉ số năng lực cấp sở, ngành, huyện, thành phố năm 2023.

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo ngành y tế triển khai thực hiện công tác mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế theo quy định; tăng cường phối hợp công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân; phòng, chống các dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm; phê duyệt 16 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai thực hiện tại cơ sở;chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Chèo đệ trình UNESCO; tổ chức giới thiệu tác phẩm “Còn có ai người khóc Tố Như” của nhà văn Võ Bá Cường; ban hành Kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn nhân kỷ niệm 300 năm ngày sinh (1726-2026).

Triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số; dự án ứng dụng công nghệ thông tin triển khai ứng dụng thuộc các lĩnh vực; tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ; chỉ đạo rà soát, đánh giá nâng cao chỉ số DTI trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2030; công bố, sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính của 1 số sở, ban, ngành; phê duyệt bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc lĩnh vực tài chính thực hiện tại tỉnh.

Tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Home Coming Day”;  Quyết định thành lập BCĐ và các tiểu ban tổ chức Chương trình Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Home Coming Day” và Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2023.

Từ ngày 31/8 đến 30/9, Văn phòng đã tiếp nhận hơn 2200 văn bản; tham mưu UBND tỉnh phát hành hơn 700 văn bản.

Tháng  9 năm 2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã và giải quyết: 6.553 hồ sơ (trong đó: 6.070 hồ sơ giải quyết trước hạn, đạt 92,62%; 477 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt 7,29%; 06 hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm 0,09%); 1.662 hồ sơ đang giải quyết.

Kết quả rà soát văn bản của UBND tỉnh tháng 9/2023: Tổng số văn bản đã rà soát: 537 văn bản. Trong đó: Nhóm 1: 91 văn bản; nhóm 2: 199 văn bản; nhóm 3: 169 văn bản; nhóm 4: 78 văn bản. Qua rà soát không phát hiện văn bản nào ban hành chưa đúng thể thức, thẩm quyền ký, trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

2.2. Công tác lãnh đạo các hoạt động của cơ quan Văn phòng

- Tham mưu, tổ chức Hội nghị tăng cường sự hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tổ chức thành công Chương trình hàng việt về nông thôn tại xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương. Hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện 04 hồ sơ dự án đầu tư; hỗ trợ tư vấn thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, tạm ngưng hoạt động cho 27 doanh nghiệp.

- Duy trì quản lý vận hành tốt Cổng thông tin điện tử của tỉnh, cập nhật đầy đủ, toàn diện, kịp thời các thông tin chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cập nhật thường xuyên thông tin trong các chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền bám sát hoạt động của lãnh đạo tỉnh, tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

- Cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Phòng chống thiên tai năm 2023”.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 10/2023 VÀ TRONG THỜI GIAN TỚI

Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Công tác đảng

1.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

Tiếp tục thông tin tuyên truyền phản ảnh kịp thời các vấn đề thời sự, chính trị; các chủ trương, chính sách, văn bản mới ban hành của Trung ương, của tỉnh, của cấp ủy, cơ quan, đơn vị tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng bộ.

Tiếp tục tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện lịch sử trong tháng 10/2023: Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ 3 (26/10/1959-26/10/2023), theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ngày Giải phóng Thủ đô (10/10); ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10); Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10); ngày truyền thống công tác UBKT Đảng (16/10); ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10); ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10).

1.2. Công tác phát triển Đảng

Thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú đối với 02 đảng viên nghỉ hưu (đồng chí Nguyễn Văn Cẩn và đồng chí Nguyễn Bá Trang); đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan xét, quyết định công nhận đảng viên dự bị Nguyễn Thị Lan thuộc Chi bộ QT-TV trở thành đảng viên chính thức.

2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.1. Công tác tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh

Phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tham mưu đôn đốc xây dựng báo cáo kinh tế xã hội tháng 10; hoàn thiện quy hoạch tỉnh Thái Bình trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp xây dựng các nội dung báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổng hợp các nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành chậm chưa hoàn thành; tham mưu Lịch công tác của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo khoa học, kịp thời; tham mưu chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024.

Tiếp tục tham mưu triển khai chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống thiên tai; ngăn chặn khai thác đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; tập trung chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ sản xuất và thu hoạch vụ Mùa năm 2023. Tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Thái Bình tại xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải; tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; tiếp tục tham mưu các nội dung vướng mắc có liên quan đến tuyến đường bộ ven biển và tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Ban hành Kế hoạch tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình; theo dõi, đôn đốc việc lựa chọn chủ đầu tư Nhà máy nhiệt điện khí LNG theo đúng các quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu về thời gian.

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo ngành Y tế tăng cường công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân; phòng, chống các dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm; bảo đảm thuốc, hóa chất vật tư phục vụ công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân tại các cơ sở khám chữa bệnh; thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt.

Tham mưu chỉ đạo triển khai dự án Lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, huyện Vũ Thư; giải quyết những vấn đề phát sinh sau khi thực hiện các Kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan: Khẩn trương hoàn thiện việc biên soạn, thẩm định, trình phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 4, lớp 8, lớp 11.

Tiếp tục tham mưu đón tiếp các đoàn khách nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh và cho phép các đoàn của tỉnh đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

Tiếp tục rà soát các văn bản của UBND tỉnh ban hành trong tháng bảo đảm việc ban hành đúng trình tự, đúng thể thức và đúng quy định; tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thực hiện tốt việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

2.2. Công tác lãnh đạo các hoạt động của cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan Văn phòng

- Tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến Chương trình Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Home Coming Day”; tổ chức Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023.

- Tổ chức 01 Khóa đào tạo về Kỹ năng bán sản phẩm và chuyển đổi số trong ngành du lịch, thương mại, dịch vụ.

- Tiếp tục duy trì quản lý vận hành tốt Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Văn phòng; tuyên truyền bám sát hoạt động của lãnh đạo tỉnh.

- Giao Ban Chấp hành Công đoàn chủ trì tổ chức các hoạt động cho Nữ công Văn phòng nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023).

- Vận động cán bộ, đảng viên, người lao động trích 1 ngày lương hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 (theo Văn bản số 1525/MTT-BTT ngày 25/9/2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình)./.


Tác giả: Bùi Thị Thanh
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết