Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.240
Tháng 05 : 30.539
Quý 2 : 104.872
Năm 2024 : 167.161
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÀI THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CƠ QUAN VĂN PHÒNG UBND TỈNH VỀ CÔNG TÁC NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2024

BÀI THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CƠ QUAN

VĂN PHÒNG UBND TỈNH VỀ CÔNG TÁC NĂM 2023,

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2024

Của đồng chí Đỗ Thị Hải Yến – Phó trưởng Ban TCD tỉnh

Kính thưa đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Kính thưa đồng chí Hà Tiến Thăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Kính thưa đồng chí Trần Thị Nụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Kính thưa các đồng chí Đại biểu khách quý.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động văn phòng UBND tỉnh.

Hôm nay Đảng ủy, Văn phòng, Công đoàn cơ quan Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2024, thực hiện sự phân công của Ban tổ chức Hội nghị, tôi rất vinh dự được thay mặt Ban TCD tỉnh phát biểu ý kiến tham luận.

Trước khi vào tham luận, Lời đầu tiên, cho phép tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe tới các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh, các vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và toàn thể các đồng chí. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí và thống nhất cao với Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác 2024 của Đảng bộ, Cơ quan và của Công đoàn cơ quan Văn phòng UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Huỳnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng trình bày.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ và tạo điều kiện cả về vật chất, tinh thần để cán bộ chuyên viên, NLĐ của Văn phòng UBND tỉnh nói chung; đặc biệt trong đó có Ban TCD tỉnh nói riêng, năm 2023 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ dẫn đầu khối.

 Kính thưa các đồng chí!

Năm 2023, là năm có nhiều sự kiện trọng đại, đã phát sinh rất nhiều ý kiến, kiến nghị của công dân, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan và địa phương có liên quan, Ban Tiếp công dân tỉnh đã xác định rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân; xử lý kịp thời đối với tình huống các đoàn đông người tập trung tại các sự kiện của TW, của tỉnh cũng như tại khu vực Cổng Trụ sở Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, góp phần ổn định tình hình, phục vụ thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2023.

          1. Cụ thể:

- Công tác TCD: năm 2023, Ban Tiếp công dân tỉnh đã duy trì và làm tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 27/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân. Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp với tổng số 1.646 lượt người, 789 lượt đoàn, 517 vụ việc; Tham mưu phục vụ các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ theo Luật TCD 12 buổi/năm; tham mưu UBND tỉnh tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giải quyết 02 vụ việc công dân tập trung đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là: Công dân xã Đông Á, huyện Đông Hưng; công dân bị ngừng chi trả chế độ chất độc hóa học trong tỉnh Thái Bình; ngoài ra còn tổ chức nhiều cuộc đối thoại giải quyết khiếu nại, tham mưu ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định.

- Công tác XLĐT: năm 2023, đã tiếp nhận, xử lý với tổng số 1.202 đơn thư KNTC, KNPA; sau khi tiếp nhận đã kịp thời tham mưu phân loại, xử lý trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết đối với đơn thuộc thẩm quyền; theo dõi và đôn đốc tiến độ giải quyết của các cấp các ngành theo quy định.

Trung bình 01 năm 01 cán bộ Ban TCD tỉnh tiếp 412 lượt người/200 lượt đoàn/130 vụ việc; xử lý trên 300 đơn thư KNTC, KNPA).

  - Tham mưu và làm các thủ tục để Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia theo trình tự tố tụng với tổng số 113 vụ án hành chính; trong đó: 07 vụ tại Tòa án nhân dân tỉnh, 106 vụ tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Phối hợp, xử lý 27 phản ánh, kiến nghị của công dân trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị, Cổng dịch vụ công Quốc gia, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Kính thưa các đồng chí!

- Tiếp công dân và xử lý đơn thư là công việc có tính chất phức tạp và nhạy cảm, đa số các công dân đến Trụ sở TCD tỉnh hoặc đến Cổng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đều không chấp hành Nội quy quy định; một số công dân cá biệt, kéo dài, điển hình như vụ việc của bà Trần Thị Chén (trên 30 năm); bà Đỗ Thị Quất (trên 20 năm); bà Nguyễn Thị Uyên (trên 20 năm) và một số công dân khu Nam huyện Tiền Hải, do đó hồ sơ lưu trữ các vụ việc cũng dày theo năm tháng, gây khó khăn cho việc lưu trữ, tổng hợp và báo cáo, đặc biệt những công dân này càng ngày càng có thái độ bức xúc, rất vất vả cho cán bộ trong quá trình TCD.

- Ban Tiếp công dân đã rút ra bài học kinh nghiệm: Trong quá trình tiếp công dân, đối với các vụ việc phức tạp kéo dài, cán bộ, chuyên viên cần phải xin ý kiến từ phía lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, trao đổi, lấy ý kiến thống nhất của các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên trong Ban, chuyên viên của Văn phòng, cán bộ chuyên môn của các sở ngành, địa phương có liên quan nhất là lãnh đạo của Thanh tra tỉnh về thẩm quyền giải quyết;

Kính thưa các đồng chí!

- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung trong năm 2024 của cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; trong thời gian tới, Ban Tiếp công dân tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục duy trì làm tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh xử lý tình huống công dân tập trung đông người có tính chất khiếu kiện tại khu vực cổng Trụ sở Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; thực hiện tốt việc tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

          - Tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân;

          - Phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tham mưu và phục vụ các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh theo quy định;

          - Tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân theo quy định; chỉ đạo các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

          - Phối hợp cùng với Thanh tra tỉnh đôn đốc các ngành, các cấp trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức đối thoại, giải thích một số vụ việc theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

          Kính thưa các đồng chí!

-  Trên đây là tham luận của Ban Tiếp công dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2024. Ban Tiếp công dân tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí lãnh Văn phòng UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban trong cơ quan cơ quan để Ban Tiếp công dân tỉnh hoàn thành xuất nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Một lần nữa, thay mặt cho Ban Tiếp công dân tỉnh, tôi xin kính chúc các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh, các vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và toàn thể các đồng chí trong hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!


Tác giả: Đỗ Thị Hải Yến
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết