Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 226
Tháng 03 : 5.218
Quý 1 : 18.696
Năm 2023 : 18.696
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
<a href="/menu-tab/so-ban-nghanh/van-phong-ubnd-tinh" title="Văn phòng UBND Tỉnh" rel="dofollow">Văn phòng UBND Tỉnh</a>

SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngày 05/3/2023, Bộ Thông tin và truyền thông đã có Văn bản 244/CĐSQG-CSS về  thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số. Cổng thông tin điện tử Văn phòng xin trích toàn nội dung 17 điểm chỉ ra sự khác nhau giữa Công nghệ ...
<a href="/menu-tab/so-ban-nghanh/van-phong-ubnd-tinh" title="Văn phòng UBND Tỉnh" rel="dofollow">Văn phòng UBND Tỉnh</a>

Sáng ngày 3/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với nhà đầu tư hạ tầng một số khu công nghiệp (KCN) để nghe và cho ý kiến tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, thu hút dự án thứ cấp vào hoạt động.

Sáng ngày 3/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với nhà đầu tư hạ tầng một số khu công nghiệp (KCN) để nghe và cho ý kiến tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, thu hút dự án thứ cấp vào hoạt động.
Video hoạt động
Thời tiết