CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG Đoàn ĐBQH, HDND và UBND TỈNH THÁI BÌNH
(Theo Quyết định số 3589QĐ-UBND, 
ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

 

 1. Vị trí, chức năng

1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan hành chính nhà nước tương đước cấp sở, thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

2. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thái Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

3. Trụ sở tại số 76, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

 

 Chi tiết xem tại File đính kèm