Số lượt truy cập:
 
Trang chủ  »  THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 10-16/9/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 10-16/9/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 04-09/9/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 04-09/9/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/8-2/9/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/8-2/9/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 20-26/8/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 20-26/8/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 13-19/8/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 13-19/8/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Bản Quyền Thuộc Văn Phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh
Địa chỉ: Số 76, phố Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình.Điện Thoại:(0227).3735.379 Fax:(0227).3731.513
Email :ubndtinhthaibinh.mega@vnn.vn