Số lượt truy cập:
 
Tin hoạt động của Lãnh đạo
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày cập nhật: 26/11/2018

    Chiều ngày 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.
Chiều ngày 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo về việc giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019. 

Cụ thể, biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP giao năm 2018 có tổng số 2.002 biên chế công chức, 140 lao động hợp đồng. Kế hoạch giao biên chế công chức và lao động hợp đồng trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2019 là 1.890 biên chế và 137 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Như vậy, năm 2019 dự kiến giảm 112 biên chế và 3 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến quy chế phối hợp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và một số nội dung công tác tổ chức, cán bộ.  

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thống nhất về nguyên tắc, nội dung điều chỉnh và kế hoạch giao cụ thể như phương án đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về việc giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình HĐND tỉnh đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát lại, bảo đảm các công việc triển khai tiếp theo thống nhất với các quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Đối với quy chế phối hợp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất sự cần thiết phải ban hành quy chế này, đồng thời thống nhất với nội dung điều chỉnh như báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 29/11.

Tại kỳ họp ngày 26/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Giới thiệu đồng chí Trần Quang Triển, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoài Đức, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3. Bổ nhiệm đồng chí Vũ Xuân Thành, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

4. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Nho, Trưởng phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Bổ nhiệm đồng chí Lâm Văn Minh, Trưởng phòng Thời sự chính trị, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình giữ chức Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.

6. Bổ nhiệm đồng chí Tô Thị Hương Lan, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu – hội nhập kinh tế, Sở Công Thương giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

theo baothaibinh.com.vn
 
Bản Quyền Thuộc Văn Phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh
Địa chỉ: Số 76, phố Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình.Điện Thoại:(0227).3735.379 Fax:(0227).3731.513
Email :ubndtinhthaibinh.mega@vnn.vn