Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại của các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo VPUBD tỉnh và các cán bộ công chức, viên chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ CƠ QUAN
 
       
 

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
NGƯỜI SỬ DỤNG
CƠ QUAN
NHÀ RIÊNG
DI ĐỘNG
TT. UBND
Đ/c Nguyễn Hạnh Phúc
3.731.235
3.831.190
091.3291.020
Đ/c Phạm Văn Ca
3.731.227
3.833.287
091.3291.071
Đ/c Đàm Văn Vượng
3.731.393
3.838.312
091.3291.061
Đ/c Cao Thi Hải
3.739.116
3.843.469
091.4273.689
Lãnh đạo VP
Đ/c Vũ Đức Hằng
 
 
093.666.9888
Đ/c Phạm Quang Dũng
3.601.818
3.839.382
091.3291.835
Đ/c Trần Minh Tuyến
3.500.788
2.210.529
091.3019.529
Đ/c Phạm Ngọc Chính
3.601.819
3.739.474
098.3227.789
Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng
3.501.352
3.730.998
091.2468.542
Tổng Hợp
Đ/c Nguyễn Xuân Dương
3.606.679
3.838.666
091.3291.529
Đ/c Hà Tiến Thăng
 
3.731.829
094.8399.199
Nông nghiệp
Đ/c Nguyễn Hữu Đích
3.602.333
 
3741.359
098.3027.214
Đ/c Nguyễn Duy Chinh
2.220.484
091.2540.084
Đ/c Bùi Văn Huyền
 
3.838.609
098.9786.568
Nội chính
Đ/c Trần Văn Thành
3.601.578
3.601.967
3834.035
091.4371.315
Đ/c Hoàng Văn Tự
3732.276
090.3291.797
Công nghiệp
XDCB
Đ/c Nguyễn Tuấn Anh
3.601.963
3.601.638
 
091.3291.802
Đ/c Hoàng Văn Thành
3830.638
091.3305.108
Đ/c Nguyễn Trọng Phúc
3.500.883
3841.153
091.5145.570
Tài Chính -TM
Đ/c Phạm Văn Huy
3.601.965
3.601.927
3839.937
091..2355.366
Đ/c Phạm Hồng Tùng
3643.599
091.3518.127
Văn Xã
Đ/c Phạm Đồng Thụy
3.601.976
3.601.929
3740.017
091.2639.230
Đ/c Phạm Nam Thái
3839.448
098.9648.335
Tiếp công dân
Đ/c Trần Đức Tuấn
3.601.969
3.644.290
091.5443.030
Đ/c Phạm Như Trỗi
3.641.056
3741.215
098.447.0938
Đ/c Nguyễn Đức Thiết
3747.410
090.2189.572
P. Ngoại vụ
Đ/c Tô Hồng Quang
3.601699
3.601.998
3.601.997
3837.823
091.2300.743
Đ/c Phạm Thanh Hoa
3837.730
091.2447.305
Đ/c Trần Thanh Bình
3848.463
098.9630.175
Phòng QT-TV
Đ/c Phạm Minh Trí
3.501.434
 
098.3372.689
Đ/c Bùi Quang Tuấn
3.601.869
3732.478
091.5873.559
Đ/c Nguyễn Thị Xuân
3.731.698
3831.806
090.4793.468
Đ/c Thiệu Thị Huế
   
3.731.209
 
094.8399.868
Đ/c Trần Quốc Tuấn
3841.305
090.4149.652
Đ/c Phạm văn Mạnh
 
3.825.619
094.8299.962
Lễ tân
Đ/c Phạm Thị Hưng ( T2+T5)
3.601.909
3834.132
01276826893
Đ/c Nguyễn Thị Huệ ( T1+T4)
3.601.838
3740.634
098.3321.481
Đ/c Ng. Thị Võn Anh ( T3)
3.601899
 
094.4737.188
Tổ xe                     
Đ/c Hoàng Xuân Long
 
 
 
3.738.668
3836.642
091.3382.667
Đ/c Phạm Mạnh Hựng
3.616.665
098.9655.819
Đ/c Vũ Quang Tùng
3836.775
091.3344.420
Đ/c Nguyễn Bá Trang
3830.572
091.2504.559
Đ/c Nguyễn Văn Phong
3722.899
091.2483.415
Đ/c Hoàng Đình Chiểu
3840.626
091.4406.406
Đ/c Đào Anh Tuấn
 
097.3953.999
Nhà khách UB      
Đ/c Phạm Thị Ngọc
3.731.526
 
 
 
3.501.345
3740.098
091.6429.011
Đ/c Vũ Thị Thoa
3640.678
097.5514.667
Đ/c Thiệu Thị Huế
3825.626
094.8399.868
Đ/c Hoàng Thị Chu
3642.368
097.7340.557
Đ/c Nguyễn Thị Huyền
3241.289
097.4868.548
Đ/c Phạm Thị Thảo
3734.345
091.5773.377
Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh
 
0912.524.482
Phòng TC-HC       
Đ/c Nguyễn Thị Hiên
3.500.068
3.500.068
091.3000.800
Đ/c Vũ Đức Thắng
3.500.066
3841.889
091.5524.676
Đ/c Ngô Hồng Gấm
 
3.733.508
3736.738
098.7.249.871
Đ/c Nguyễn Thị Dần
3846.160
097.3565.146
Đ/c Nguyễn Thị Thảo
3840.852
098.3371.205
Đ/c Đỗ Văn Điều
3.601.866
3.601.975
 
 
094.7121.456
Đ/c Hà Mạnh Tường
3830.390
091.3093.939
Đ/c Nguyễn Đức Cường
 
091.444.1619
Văn thư                         
Đ/c Bùi Thị Thanh
3.735.379
3.842.919
   097.5934.034
Đ/c Vũ Thị Vượng
3734.386
097.453.4919
Bảo vệ
Đ/c Nguyễn Xuân Hoán
3.731.524
3.745.501
098.3745.501
Nhà khách HT
Đ/c Trần Minh Tuyến
3.500.788
2.210.529
091.3019.529
Đ/c Nguyễn Văn Cẩn
3.643.236
3.746.126
091.4642.362
Đ/c Nguyễn Thị Thoa
3.641.139
3.840.655
090.3231.200
Đ/c Đoàn Thị Bình
3.832.074
 
3.831.303
3.838.261
094.7630.789
Đ/c Phạm Thị Hiền
3.838.484
091.4446.293
Lễ tân ( Liên )
3.640.677
098.8148.004
Bảo vệ ( Ca )
3.501.294
3.841.439
090.4640.473
Công an bảo vệ     
Đ/c Hà Quý Dương
3.731.418
 
093.6066.307
TT Công báo
Đ/c Phạm Thị Hiền
3.731.783
3.601.975
3..734.959
3.730.358
090.2196.160
Đ/c Trần Thị Bảy
3.831.214
091.2455.188
Đ/c Đỗ Thị Hải Yến
3.831.959
094.7886.358

 
 
TMH
Bản quyền thuộc về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 76, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036).3735.379 Fax:(036).3731.513
Email: ubndtinhthaibinh.mega@vnn.vn