Lãnh đạo UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh: Phạm Văn Sinh

Ông Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh: Phạm Văn Ca

Ông Phạm Văn Ca Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Cao Thị Hải

Bà Cao Thị Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Bản quyền thuộc về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 76, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036).3735.379 Fax:(036).3731.513
Email: ubndtinhthaibinh.mega@vnn.vn