Số lượt truy cập:
 
Danh bạ điện thoại, Email

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VP UBND TỈNH

TRỤ SỞ UBND TỈNH: Số 76 Lý thường Kiệt.        

                   Fax: (0227). 3731.513;   Thường trực: (0227).3731.524;   

                   Email: vpubndthaibinh@.gov.vn

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ : Số 235, Phố Hai Bà Trưng. ĐT: 02273.831.303 - 0227.3501.294    

TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN: Số 360, Phố Trần Hưng Đạo. ĐT: 03227.645.127


Bản Quyền Thuộc Văn Phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh
Địa chỉ: Số 76, phố Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình.Điện Thoại:(0227).3735.379 Fax:(0227).3731.513
Email :ubndtinhthaibinh.mega@vnn.vn