Số lượt truy cập:
 
Cơ cấu tổ chức

Văn phòng UBND tỉnh có 12  phòng, ban, trung tâm  trực thuộc gồm:

+ Phòng Tổng hợp

+ Phòng Nông nghiệp – Tài nguyên và Môi trường

+ Phòng Công thương – Xây dựng – Giao thông

+ Phòng Nội chính

+ Phòng Kinh tế

+ Phòng Khoa Giáo - Văn xã

+ Phòng Hành chính – Tổ chức

+ Phòng Quản trị - Tài vụ

+ Phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính

+ Phòng Công báo - Tin học

+ Ban Tiếp công dân

+ Trung tâm Hội nghị


Bản Quyền Thuộc Văn Phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh
Địa chỉ: Số 76, phố Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình.Điện Thoại:(0227).3735.379 Fax:(0227).3731.513
Email :ubndtinhthaibinh.mega@vnn.vn